Search
Close this search box.
Inici > L’Ajuntament > Participació ciutadana > Consell d’Igualtat de Tiana
El Consell municipal d’igualtat i contra la violència masclista de Tiana és l’òrgan de participació de caràcter ordinari i estable que canalitza les iniciatives i les inquietuds ciutadanes en l’àmbit de la igualtat de gènere i la prevenció i abordatge de la violència masclista.
El consell vol esdevenir un punt de trobada dels diferents agents que tinguin interès i puguin ser d’especial rellevància per complir els objectius del consell. És un òrgan de participació ciutadana, a l’emparament del Reglament de Participació Ciutadana. Les sessions poden ser ordinàries i extraordinàries. Les reunions ordinàries es fan cada tres mesos.

Normativa

Participa–hi

Correu–e: tiana.igualtat@tiana.cat

Ens reunim un cop cada tres mesos. Fem el seguiment de la implementació del Pla d’Igualtat i propostes d’accions per erradicar les diferències de gènere i assegurar la igualtat efectiva entre homes i dones.

Skip to content