Inici > Serveis

Suport a les famílies

Infància i joventut, igualtat, habitatge, serveis socials, envelliment actiu...

Habitatge assequible

Oficina Municipal d'Habitatge, parc públic de lloguer, ajuts, emergència d'habitatge...

Passejar i transport

Transport públic, pacificació del trànsit, carrers tallats, rutes a peu...

Viure de manera sostenible

Recollida de residus, energia solar, refugis climàtics, recàrrega vehicles elèctrics...

Educació

Centres educatius, triar escola, beques, orientació professional...

Igualtat

Pla d'igualtat, consell d'igualtat, calendari d'activitats...

Cultura

Agenda cultural, cicle festiu, subvencions a entitats, reserva d'ús d'equipaments...

Esport

Equipaments, calendari esportiu, piscina d'estiu, patis oberts, esport i igualtat...

Emergències i serveis 
24 h

Telèfons i enllaços útils: policia, salut, violència masclista...

Farmàcies de guàrdia

Calendari actualitzat de guàrdies de les farmàcies de Tiana i Montgat.

Seguretat

Prevenció, protecció a la llar, seguretat i gènere, petició ocupació via pública...

Memòria, història i patrimoni

Arxiu Municipal, protecció del patrimoni, història de Tiana, memòria oral...

Consum

Oficina d'informació a les persones consumidores, consultes, reclamacions...

Comerç

Directori, promoció econòmica, pla de comerç, mercat i fires...

Obrir un negoci

Emprenedoria, locals passatge Moragas, cens de locals comercials, ajuts...

Buscar feina

Borsa de treball, plans d'ocupació, activitats formatives...

Skip to content