Search
Close this search box.
Inici > Oficina d’Informació a les Persones Consumidores

Fes una consulta

L’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores (OMIC) només és competent en temes de consum, i quan la persona consumidora està domiciliada a aquest municipi. Per accedir al servei és necessari que una de les parts sigui consumidora o usuària destinatària final d’un producte o servei i l’altra part sigui empresària. No tenim competències en conflictes entre particulars ni entre empreses.

Atenem per telèfon, per correu electrònic o presencialment per cita prèvia sobre temes de:

 • Consum
 • Serveis bancaris
 • Assegurances
 • Comerç
 • Vehicles
 • Viatges
 • Drets dels consumidors
 • Etiquetatge i garanties de productes
 • Telefonia fixe i mòbil
 • Compra o lloguer d’habitatge
 • Serveis post-venda

Telèfon: 93 395 50 11.

Correu–e: A través del correu tiana@tiana.cat podeu demanar informació sobre qualsevol tema de consum.

Demana cita prèvia

Fes una reclamació

Cal tenir en compte que cal en primer lloc adreçar-se directament a l’empresa en conflicte i guardar el comprovant de la reclamació. Un cop feta aquesta reclamació, l’empresa té 30 dies per donar una resposta. Si no ho fa o la resposta no és satisfactòria, podeu presentar una reclamació a l’OMIC per tal que l’estudiem i la tramitem. 

Des de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Tiana podeu presentar de forma telemàtica una queixa, reclamació o denúncia. Un cop acabat el procés, obtindreu un número d’expedient.

Podeu adjuntar: factures o tiquets de compra, un contracte, fotografies o un Full de Reclamació de Consum (Generalitat) omplerta i segellada per l’establiment.

seu electrònica

Fes els tràmits de forma segura

La Seu Electrònica et permet fer gestions que abans només es podien fer de manera presencial, amb la mateixa validesa. També permet consultar l’estat dels teus expedients i rebre notificacions electròniques.

Pots accedir a la Seu Electrònica amb idCat Mòbil, idCat–Certificat, DNIe i els sistemes de claus concertades de Cl@ve.

Tràmits online
Ves al contingut