Search
Close this search box.
Inici > L’Ajuntament

ÒRGANS DE GOVERN

L'alcalde

Biografia, currículum, retribució, canals de contacte amb l'alcalde...

Ple de l'Ajuntament

Convocatòries, el ple en directe, els acords...

Regidors i regidores

Biografia i dades de contacte dels 13 càrrecs electes.

Grups polítics

Informació dels 5 grups municipals del consistori.

El govern municipal

El cartipàs, plans i programes, acció de govern...

Junta de Govern

La Junta de Govern Local, plans i programes, actualitat...

Gestió econòmica

Pressupost municipal, endeutament, indicadors...

Resultats electorals

Històric eleccions municipals (1979–2023)

Transparència

Tots els serveis i informació pública de forma clara

Síndica de greuges

Contacta amb la defensora de la ciutadania de Tiana

Participació ciutadana

Consells de participació, pressupostos participatius...

Accés informació pública

Com exercir el dret d'accés a la informació pública

Carta de serveis

Compromisos adquirits en cada servei i municipal

Compliment del Pla de Govern

Indicadors del Pla d'Actuació Municipal 2024–2027

Comunicació

Actualitat, butlletí municipal, identitat corporativa...

Dades

Indicadors, estadístiques i catàleg de dades obertes

Tauler d'anuncis oficials

Anuncis oficials de l'Ajuntament de Tiana

Contractació pública

Perfil de contractant, anuncis de licitació, adjudicacions...

Urbanisme

Plans, tramitació urbanística, protecció del patrimoni...

Impostos

Oficina de Gestió Tributària, bonificacions fiscals...

Treballadors públics

Plantilla, acords, convocatòries...

Normativa, plans i programes

Reglaments, ordenances fiscals, tipus impositius...

Alts càrrecs, personal directiu i eventual

Trajectòries professionals dels representants polítics i dels càrrecs directius.

Retribucions

Retribucions i les indemnitzacions dels representants polítics i dels treballadors municipals.

Ves al contingut