Search
Close this search box.
Inici > Serveis > Tinença d’animals

Els animals són ciutadans de ple de dret i, com a éssers dependents que són, ens correspon a tots garantir-ne el benestar i fomentar una bona convivència amb tota la ciutadania. 

Els animals de companyia són una font de satisfacció i proporcionen molts beneficis als seus propietaris. Tenir animals de companyia exigeix, però, complir un seguit de compromisos, tant amb l’animal com amb la societat. Aquesta doble responsabilitat que tenen els propietaris, amb els animals i amb la societat, és el que es coneix per tinença responsable.

Responsabilitats dels propietaris

Els animals domèstics de companyia (gossos, gats i fures) han d’estar inscrits en el cens municipal d’animals de companyia de l’Ajuntament de Tiana on resideixen, segons el decret 328/1998 sobre cens i identificació de la Generalitat de Catalunya.

 • Mai no l’has d’abandonar ni maltractar.
 • Hauràs de fer-te responsable de les seves necessitats d’alimentació, aigua, higiene i aixopluc.
 • Disposaràs de temps per a cuidar-lo.
 • Hauràs de proporcionar-li exercici a diari.
 • Hauràs de portar-lo al veterinari per a prevenir les seves malalties, per estar al dia de vacunes o per si es posa malalt.
 • Cal que estigui identificat i censat a l’ajuntament on visquis.
 • Hauràs de recollir les seves deposicions en els espais públics i, sobretot, que no les realitzi als parcs infantils!
 • Quan surtis amb ell a passejar hauràs d’educar-lo a ser respectuós amb l’entorn i amb les persones.
 • Eviteu que causi molèsties als veïns amb lladrucs excessius o que malmeti la propietat privada
 • Calcula els costos aproximats per saber si els pots assumir.
 • Valora el temps de què disposes cada dia.
 • Consulta els teus dubtes amb el veterinari.
 • Informa’t dels teus drets i obligacions.
 • Tria l’animal segons el teu estil de vida, pensa en els que viuen amb tu.
 • Adquireix-lo en un lloc autoritzat, no contribueixis al tràfic il·legal.
 • Atén les necessitats pròpies de la seva espècie.
 • Educa’l correctament per a la convivència.
 • L’abandonament mai és una opció, és un delicte.
 • Disposar d’una llicència municipal per a la tinença o la conducció de gossos potencialment perillosos.
 • Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pels danys i lesions que aquests animals puguin provocar a les persones i a altres animals; en tot cas, que no sigui inferior a 150.253 € i que inclogui les dades d’identificació de l’animal.
 • Identificar-los electrònicament amb un microxip homologat de forma indeleble i proveir-se del document sanitari corresponent, de forma prèvia a la inscripció en el Registre Censal Municipal. Els titulars han de comunicar qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència en el termini de 15 dies des de la data en què es produeixi la variació.
 • Sempre han d’anar fermats amb una corretja o cadena que no ocasioni lesions a l’animal i dur el morrió col·locat.
 • No poden ésser conduïts per menors de 18 anys.
 • Cada persona no pot dur més d’un gos potencialment perillós.

Tràmits a la Seu Electrònica

Identificació dels animals domèstics

Les persones propietàries d’animals de companyia estan obligades a identificar-los mitjançant la implantació d’un microxip homologat. La identificació dels animals de companyia és una eina fonamental per a fomentar la tinença responsable d’animals, evitar les pèrdues i combatre l’abandonament.

Ves al contingut