Search
Close this search box.
Inici > Cultura > Subvencions a entitats culturals

L’Ajuntament de Tiana dona suport a les entitats del poble perquè puguin tirar endavant activitats i projectes i promoure la cohesió local.

Les subvencions es convoquen i s’adjudiquen un cop a l’any en funció d’un barem de punts, segons les activitats de cada entitat.

El termini per demanar les subvencions és del 30 de maig al 18 de juny.

La sol·licitud es pot presentar online a la Seu Electrònica o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Seu Electrònica: A partir del 30 de maig del 2024 es podrà fer el tràmit virtual aquí mateix.

Tràmit presencial: Ja es pot demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. La documentació necessària es podrà descarregar properament aquí mateix.

Poden sol·licitar subvencions destinades a activitats culturals i socials, les entitats sense finalitat lucrativa de Tiana que estiguin inscrites en el registre d’entitats o en tràmit d’inscripció i hagin acreditat degudament les despeses de l’any anterior, si és el cas. En aquest enllaç podeu llegir les bases completes.

Es consideren despeses subvencionables aquelles que es facin dins el temps establert i estiguin compleixin els següent propòsits:

 1. Interès general del projecte.
 2. Activitats organitzades conjuntament per diverses entitats.
 3. Afavorir programes d’activitats culturals o socials innovadors.
 4. Activitats d’animació cultural o social.
 5. Despeses per a l’adquisició de material no inventariable directament relacionat amb l’objecte de la subvenció.
 6. Despeses de publicitat i propaganda dirigides a la difusió de les activitats subvencionades.
 7. Despeses derivades del lloguer d’equips de so, de llum, d’escenaris, tècnics de so i llums, de taules i cadires, etc.
 8. Programes derivats de l’organització d’activitats culturals o socials que tinguin interès públic i esdevinguin importants per la projecció de la finalitat de l’entitat i que tinguin repercussió al municipi.
 9.  Programacions d’activitats festives.
 10. Festes tradicionals del calendari festiu.
 11. Festes de carrer amb implantació tradicional històrica.

La sol·licitud ha d’incloure la següent documentació:

 1. Sol·licitud segons model normalitzat.
 2. Declaració responsable.
 3. Programa de l‘activitat a realitzar.
 4. Pressupost de l’entitat.
 5. Fitxa actualització tercer (dades bancàries).
 6. Certificat emès per l’asseguradora amb què l’entitat té contractada la cobertura de l’assegurança de responsabilitat civil que acrediti l’existència de l’assegurança, el seu pagament i la cobertura de les activitats per a les quals se sol·licita la subvenció, tant pel que fa als danys que es puguin causar a terceres persones com dels propis associats que hi intervinguin.

En cas que la documentació lliurada fos incorrecta o incompleta la regidoria de Cultura en reclamarà el complement o la rectificació, qüestions que hauran de ser ateses per la persona interessada en un termini màxim de 10 dies hàbils. Passats aquests sense resposta l’expedient quedarà arxivat.

Per primera vegada la perspectiva de gènere s’inclou en la valoració de la subvenció a les entitats.

Les bases estableixen l’adhesió al Pla d’Igualtat i tenen en compte les activitats amb perspectiva de gènere que facin les entitats.

Cal aportar la següent documentació:

 1. Declaració d’adhesió al Pla d’Igualtat de Gènere de Tiana 2021 – 2024. Clica aquí.
 2. Recull de les activitats amb perspectiva de gènere seguint l’Annex 1 de les bases.

Contacta’ns

Per a qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb la regidoria de Cultura al correu cultura@tiana.cat 

Skip to content