Search
Close this search box.
Inici > Serveis > Vida sostenible > Horts municipals

L’Ajuntament fomenta el consum de proximitat i la cohesió social amb el programa d’horts municipals.

Un dels nombrosos valors paisatgístics i ambientals de la vila de Tiana és la presència d’horts, terrasses, camps i vinyes que tradicionalment han envoltat el nucli urbà del poble. Malgrat les transformacions urbanes durant tot el segle XX, amb un important desenvolupament urbà i una regressió de l’activitat rural, la presència d’horts de caràcter familiar aporta diversos valors afegits, els quals l’Ajuntament de Tiana vol mantenir amb l’impuls del Programa d’horts municipals. 

Els horts municipals han de complir una sèrie d’objectius, que donen ple sentit al concepte de sostenibilitat des del punt de vista social, econòmic i ambiental en els termes previstos a l’Agenda 21 Local de Tiana. El Programa d’horts municipals té com a objectius:

  • Ordenar i aportar diversitat al paisatge de la vila, en terrenys municipals sense un ús definitiu.
  • Generar petits espais de biodiversitat, normalment a les lleres i marges dels torrents i rieres de Tiana.
  • Generar un espai de lleure i activitat per a persones jubilades, de forma prioritària.
  • Potenciar el caràcter educatiu i lúdic dels horts.
  • Donar exemple de bones pràctiques ambientals en el conreu: gestió dels residus, estalvi d’aigua, l’agricultura ecològica, etc. Millorar el sistema de gestió dels horts i potenciar el caràcter públic, finit i rotatori dels arrendaments.

Actualment hi ha llista d’espera per poder fer ús d’una parcel·la d’hort urbà.

La sol·licitud es pot fer presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (demana aquí cita prèvia) o via Seu Electrònica des d’aquí.

El/la titular d’ús de la parcel·la abonarà, en concepte de cànon per la concessió de l’ús de l’hort, la quantitat de 75 € anuals, actualitzada anyalment en funció de l’Índex de Preus de Consum (IPC) de l’any anterior, que inclou les despeses de manteniment i inspecció dels horts.

Anirà a càrrec del /de la titular la part proporcional del consum de l’aigua total dels horts que es derivi de la seva activitat. L’Ajuntament assumirà les despeses del consum de l’aigua que no corresponguin directament a l’activitat dels horts a través de comptadors separats o altres mecanismes.

Les despeses de manteniment per desgast de la xarxa natural de distribució d’aigua aniran a càrrec de l’Ajuntament, sempre que les avaries o desperfectes no siguin deguts a mals tractes dels usuaris. Queden expressament excloses les avaries produïdes en les derivacions i boques de reg on el cost serà a compte de l’usuari. També seran a càrrec dels titulars, a més del consum d’aigua, les llavors adobs i altres elements i eines que utilitzin per al cultiu.

Tràmits a la Seu Electrònica

Normativa

Horts municipals

Tiana compta amb una zona d’horts urbans al costat de l’espai de la Petanca.
Skip to content