Search
Close this search box.
Inici > Excepcionalitat per sequera

La Generalitat ha desactivat l’Emergència per sequera després de les últimes pluges i ha decretat l’Excepcionalitat.

L’Excepcionalitat per sequera decretada per l’ACA afecta tots els municipis que s’abasteixen de la conca del Ter i el Llobregat. L’Ajuntament ha reduït el reg als parcs al màxim per assegurar de manera que no es regaran els parcs i jardins, només es farà el reg de supervivència a arbres singulars i espècies en hores de baixa insolació. Els serveis municipals fan servir aigua de procedència freàtica per a regs amb dipòsit d’aigua i arbrat nou. Pel que fa a la neteja viària, es deixa de fer servir aigua. Les mesures estan recollides en el Pla de Sequera, publicat al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

En aquesta taula es publiquen les dades de les dotacions de consum per litre/habitant–dia a Tiana des de l’activació de la fase de Prealerta del Pla de sequera. Les dades les proporciona Agbar, l’empresa subministradora en baixa als consumidors de Tiana. El Pla de sequera estableix uns límits de consum segons la fase activada. El pla també explica com han de calcular els ajuntaments aquestes dades de consum i de població.

FaseMàx litres/habitant–diaActivació
PrealertaMaig 2022
Alerta250Novembre 2022
Excepcionalitat230Febrer 2023
Preemergència210Novembre 2023
Emergència200Febrer 2024

D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS), una persona necessita 100 litres d’aigua al dia per satisfer les seves necessitats, tant de consum com d’higiene. En aquest període de sequera, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) recomana reduir el consum entre els 90 i els 100 litres per persona i dia.

Ha generat confusió el fet que el decret de sequera de la Generalitat estableixi uns límits municipals per habitant i dia. Si un ajuntament supera aquest límit (200 litres per habitant i dia en la fase 1 d’Emergència), l’ACA pot sancionar–lo. Aquesta xifra fixada per l’ACA inclou, però, tots els consums municipals, no només el domèstic: equipaments, neteja viària, rec municipal, usos professionals agraris, industrials, comercials…

L’Ajuntament ha instal·lat les recomanacions sobre l’ús de l’aigua a tots els wc públics d’equipaments, centres educatius, locals d’entitats i bars i restaurants del poble, així com de comerços i serveis amb wc a disposició dels clients.

Excepcionalitat per sequera

Parc i jardins

 • Ja no es reguen els parcs públics ni zones enjardinades. Només es rega amb aigua de les basses les jardineres.
 • Excepcionalment es reguen algunes espècies singulars per garantir la seva supervivència.

Neteja viària

 • L’escombradora ja no neteja amb aigua.
 • Es fa la neteja del mercat dels dimarts sense aigua.

Instal·lacions municipals

 • Es redueix el reg del camp de futbol municipal.
 • S’ha instal·lat un sistema de brides a les aixetes dels equipaments municipals i escoles per a reduir el temps de raig d’aigua i s’ha ocupat espai a les cisternes dels wc per impedir que s’omplin del tot. 
 • S’ha buidat la bassa de la Plaça dels Peixos davant la prohibició d’omplir fonts ornamentals o llacs artificials i s’han traslladat les plantes i els peixos a la bassa de can Mogas per garantir la seva supervivència.
 

Reg de zones verdes particulars

 • Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes excepte per al mínim imprescindible per a la supervivència d’arbres o plantes, i només amb reg gota a gota o regadora.

Ompliment de piscines

 • Està prohibit omplir totalment tota mena de piscines. Només és permès el reompliment parcial, utilitzant aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària i que disposin de sistemes de recirculació d’aigua.
 • En el cas de les piscines d’aigua de mar es permet el seu ompliment total o parcial sempre que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes de sanejament (ja que poden malmetre el funcionament de les depuradores).

Fonts ornamentals i altres elements estètics

 • Queda prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals i llacs artificials.

Eliminació de pols

 • Es prohibeix l’ús d’aigua per eliminar pols i matèria en suspensió a l’aire.

Neteja de carrers

 • Es prohibeix als particulars l’ús de mànigues d’aigua per netejar carrers, paviments o façanes amb aigua potable. 

Neteja de vehicles

 • Es prohibeix la neteja de qualsevol mena de vehicle excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles amb recirculació d’aigua.
 • Tanca l’aixeta mentre t’ensabones les mans o et rentes les dents.
 • Dutxa’t, no et banyis. Així estalviaràs 240 litres.
 • Fes servir el programa més eficient del rentaplats i la rentadora i posa’ls només quan estiguin plens.
 • Instal·la airejadors o reductors a les aixetes. Estalviaràs fins a un 50%.
 • Renta les plantes amb l’aigua de fregar, si no porta sabó, o amb la de bullir aliments.
Skip to content