Search
Close this search box.
Inici > Serveis > Casaments civils

La celebració del matrimoni és l’acte del casament, pel qual dues persones contrauen matrimoni civil davant de l’autoritat competent.

Per casar-se a Catalunya cal ser major d’edat o tenir més de 16 anys i estar emancipat. És imprescindible tramitar prèviament l’expedient de matrimoni al Registre Civil del municipi on almenys un dels dos membres de la parella estigui empadronat. Encara que hagueu reservat data a l’Ajuntament pel casament i hagueu abonat la taxa corresponent, no podreu contraure matrimoni fins que l’expedient estigui aprovat.

L’expedient de matrimoni civil el gestiona el Registre Civil. Per tant, de forma paral·lela l’interessat/da empadronat/da a Tiana s’ha d’adreçar al Jutjat de Pau de Tiana per iniciar el tràmit.
 
En el cas que els o les contraents no estiguin empadronats/des a Tiana, hauran d’iniciar els tràmits en el Registre Civil de la seva localitat, comunicar la seva voluntat de casar-se a Tiana i iniciar el trasllat de l’expedient al Registre Civil local.
 
Aquest procediment té una durada de tres mesos aproximadament. Per tant, la data de celebració del casament civil s’ha de triar tenint en compte aquest període de tramitació.
 
El Registre Civil iniciarà un expedient que finalitzarà amb l’expedició d’un certificat.
 
Un cop resolt l’expedient, cal posar-se en contacte amb la persona que voleu que us casi, que pot ser:
 
  • L’encarregat del Registre Civil.
  • El lletrat de l’Administració de justícia.
  • Un jutge de pau.
  • L’alcalde de Tiana, que al mateix temps pot delegar aquesta funció en els regidors i les regidores.
El casament s’haurà de celebrar en el termini màxim d’un any des de l’inici de l’expedient matrimonial. Es pot celebrar al registre civil, Ajuntament o notaria de qualsevol població.

Les persones que us caseu haureu d’estar acompanyades de 2 testimonis que firmaran l’acte del casament. Cal que siguin majors d’edat i que portin el DNI.

L’encarregat del Registre Civil del lloc on s’ha celebrat el casament farà la inscripció del matrimoni.

Registre civil de Tiana

Adreça: Plaça de la Vila, 1.  08391 Tiana
Telèfon: 934 655 364
Horari:  De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h

Ves al contingut