Inici > Serveis > Educació > Escola bressol municipal de Tiana

L’escola bressol El Més Petit de Tots ofereix a l’infant sentir-se segur, tot creant un ambient positiu en un entorn de protecció i afecte.

Tracta l’infant com a persona, com un ésser únic que estableix relacions personals i que està influenciat per l’entorn. L’infant ha de rebre una atenció tan individualitzada com sigui possible. 

La nostra actitud ha de ser respectuosa i hem de personalitzar les relacions dels adults amb els infants, ja que els proporcionen molta seguretat. 

Partim de la finalitat de crear un ambient de confiança i respecte en què l’infant sigui protagonista dels seus aprenentatges i pugui desenvolupar-se en totes les seves capacitats. Som una escola oberta on el moviment lliure i el respecte dels seus processos evolutius són la base per a un bon desenvolupament, tant físic com emocional i cognitiu. Fem una pedagogia preparada per a la sorpresa, en la qual construïm espais d’aprenentatge potenciant la llibertat de crear i provocar la interacció amb el seu entorn i amb si mateix.

Tenim el privilegi de gaudir d’un espai exterior únic amb una superfície de més de 1000 m2, envoltat de natura, amb plantes aromàtiques, arbres fruiters i un hort amb verdures i hortalisses. Tenim cuina pròpia, ecològica i de proximitat, gestionada per Eumaserveis Escolars S.L.

Jornades de portes obertes

 • 17 d’abril per a infants nascuts l’any 2022.
 • 24 d’abril per a infants nascuts els anys 2021 i 2023. 
 • Hora: 17:30 h
 • S’aconsella demanar cita prèvia per a poder visitar l’escola amb un grup reduït: 934658289

Com fer la preinscripció

La sol·licitud de preinscripció s’ha de presentar al registre de l’Ajuntament amb cita prèvia, acompanyada de la documentació acreditativa detallada:

 • L’original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials. 
 • L’original i fotocòpia del DNI/NIE/ passaport de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet).
 • Certificat de convivència (expedit el mateix dia de la preinscripció a l’Ajuntament).

Edat dels infants

 • Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin, com a mínim, 16 setmanes a l’inici del curs escolar. Si el centre té vacants, podrà admetre al llarg del curs infants a partir del moment que compleixin 16 setmanes. 
 • Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi. En cas de duplicitat de sol·licituds, s’invaliden els drets de prioritat. Es considera duplicitat quan es presenten dues o més sol·licituds que inclouen llars d’infants públiques del mateix municipi. 

Calendari de preinscripció i matrícula 

 • Publicació de l’oferta de places: pendent.
 • Període de presentació de sol·licituds: pendent.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: pendent.
 • Termini per presentar una reclamació: pendent.
 • Sorteig del número de desempat: pendent.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d’espera: pendent.
 • Període de matrícula: pendent. 

Criteris de prioritat

 1. Existència de germans escolaritzats al centre educatiu: 50 punts. (Els germans han d’estar escolaritzats en el moment de la preinscripció). 
 2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre educatiu o proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a.
  1. Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa: 30 punts.
  2. Quan del l’adreça del lloc de treball del pare o mare, tutor/a està  dins la zona educativa del centre: 20 punts.
 3. Pare mare o tutor/a són beneficiaris de la renda garantida de ciutadania: 15 punts.

Criteris complementaris 

 1. Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans. (Es considera discapacitat quan el grau és igual o superior al 33%): 15 punts.
 2. Treballador/a del centre educatiu. Quan pare/mare o tutor/a legal treballa en el centre en el moment de la preinscripció: 10 punts.
 3. Família nombrosa: 10 punts. (És obligatori el carnet oficial i vigent de família nombrosa).
 4. Família monoparental: 10 punts. (És obligatori el títol oficial i vigent de família monoparental).
 5. Alumne/a nascut en part múltiple: 10 punts. (Cal adjuntar llibre de família).
 6. Que l’alumne/a es trobi en acolliment familiar: 10 punts.
 7. Condició de víctima de violència de gènere: 10 punts.

EL MÉS PETIT DE TOTS

Adreça: C/Can Gaietà, 2–6 i c/Josep París, 12 (Escorxador)

Telèfon: 93 465 82 89

Correu-e: a8068628@xtec.cat

Horari escolar: de 8.45 a 12 h i de 15 a 17 h.

Acollida matí: de 7.30 a 8.45 h.

Acollida tarda: de 17 a 18 h (amb un nombre mínim d’infants).

Menjador i descans: de 12 a 15 h.

Skip to content