Search
Close this search box.
Inici > Serveis > Seguretat > Policia Local de Tiana > Oficina d’Objectes Perduts

Troballes

Si algun d’aquests objectes és teu, posa’t en contacte amb la Policia Local, 93 395 15 15.

Els objectes estan durant sis mesos a la comissaria, després d’aquest temps es destrueixen.

Normativa sobre troballes i objectes perduts

Article 542.22 del llibre 5è del Codi Civil Català.

1. Els animals domèstics i els objectes mobles corporals que, per llurs característiques, possibilitat d’identificació, estat de conservació, funció o destinació econòmica, són habitualment posseïts per algú es poden adquirir d’acord amb els requisits que estableix aquest article.

2. Si els propietaris són desconeguts, la troballa s’ha de notificar a l’ajuntament del lloc on s’ha fet, el qual l’ha de fer pública per mitjà d’un edicte, ha de dipositar la cosa durant el termini de sis mesos en l’establiment que determini i ho ha de notificar a les entitats públiques pertinents si les característiques de la troballa ho requereixen.

3. Si els propietaris es presenten dins del termini que estableix l’apartat 2:

  1. a) Se’ls lliura l’objecte perdut una vegada han pagat les despeses ocasionades per la custòdia, la conservació i el lliurament.
  2. b) Han de pagar als trobadors de bona fe el 10% del valor i, si aquest és igual o superior a sis vegades l’import del salari mínim interprofessional, el 4% del que n’excedeix. 

4. El mateix dret que estableix l’apartat 3.b correspon als trobadors de bona fe si restitueixen la cosa directament als propietaris, llevat que, si escau, prefereixin la recompensa que els propietaris hagin ofert públicament.

5. Si ha transcorregut el termini que estableix l’apartat 2 i els propietaris no s’han presentat:

  • a) L’objecte es lliura a qui l’ha trobat, que prèviament ha de pagar les despeses causades per la custòdia, la conservació i el lliurament.
  • b) Si el valor en taxació de la cosa és superior a sis vegades el salari mínim interprofessional, es ven en subhasta pública, a càrrec de l’ajuntament, i els trobadors tenen dret a aquesta quantitat i, a més, a una quarta part de l’excés que s’obtingui en la subhasta. La resta queda a la disposició de l’ajuntament. Si en la subhasta no s’obté una quantitat equivalent a sis vegades el salari mínim interprofessional, els trobadors tenen l’opció de fer seva la cosa.
  • c) Els propietaris no tenen acció contra els trobadors de bona fe o els adjudicataris per a reivindicar la cosa perduda.

 

POLICIA LOCAL

Adreça: Carrer Marquès de Monistrol, 1.
Telèfon: 93 395 15 15
Objectes perduts: Si has trobat un objecte perdut, porta’l a la comissaria de la Policia Local.
Skip to content