Search
Close this search box.

Organitzem, classifiquem, conservem i fem difusió del patrimoni documental local.

El Servei d’Arxiu Municipal de Tiana és el servei de l’Ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. Gestionem els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal, garantim els drets dels ciutadans, preservem els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Tiana. L’Arxiu Municipal de Tiana forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2012.

Acta Ajuntament de Tiana any 1825
Actes dels plens municipals

Actes digitalitzades dels plens de l’Ajuntament de Tiana a partir de l’any 1825 i fins fa 50 anys. Cal tenir en compte que el 6 de juliol de 1933 Montgat es va segregar.

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments establerts, llevat d’algunes sèries que contenen dades sensibles d’especial protecció, segons la legislació vigent.

Consulta les actes  

Entra al cercador, posa “Tiana” i prem “Cercar”.

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d’entitats i associacions
  • Suport a la investigació

L’Arxiu Municipal de Tiana conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d’entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions de l’Arxiu Municipal de Tiana.

Fons de l’Administració Local

101 Ajuntament de Tiana

Fons públics no municipals

201 Jutjat de Pau de Tiana (1870-2013), 18 m.

Fons privats

301 Cambra agrària local (1963-1971), 0.05 m.

303 Delegació Local de FET y de las JONS (1948-1973), 0.11 m.

304 La Creu Roja (1905/1963), 0.11 m.

Col·leccions

901 Col·lecció Tiana (1841/1989), 0.8 m.

Particular (S. XIX i XX), 0.04 m.

Lluís Noguera Vila (casa caritat) (1931-1934), 0.02 m.

Can Baratau (1945-1949), 0.01 m.

Hermanos Parra (1988-1989), 0.01 m.

El fons de l’Ajuntament de Tiana està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l’Ajuntament en l’exercici de les seves activitats i funcions. Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d’avaluació, sobre la base de la qual se’n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l’Ajuntament. Durant els mesos de juliol de 1999 fins al març del 2000 es va portar a terme la primera actuació arxivística per part de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Durant els mesos d’abril a octubre de 2011 es va fer l’actualització de la descripció del fons  i el 20 d’abril de 2012 l’Ajuntament es va adherir al programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

Arxiu municipal 

Adreça: Plaça de la Vila, 1, Tiana.
Horaris de consulta: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Telèfon: 93 395 50 11
Correu–e: tiana@tiana.cat

Skip to content