Search
Close this search box.
Inici > Serveis > Neteja viària

Treballem per a tu: un poble més net

El Servei de Neteja Viària de Tiana treballa amb l’objectiu d’aconseguir un poble més net, ordenat, sostenible i eficient en l’ús dels recursos naturals. A Tiana, no totes les places i carrers tenen la mateixa intensitat d’ús. Per això, la neteja s’adequa a cada realitat diferent, determinada per factors com el trànsit de persones i vehicles, l’activitat comercial i cultural o si es tracta de zones d’oci o d’esbarjo, entre altres.

Operativament, fem la neteja mitjançant diferents tipus de tractament, en funció de les característiques urbanístiques de cada carrer i les del seu entorn: amplada de voreres, vials, etc. Les formes de neteja més habituals són: escombrat manual, escombrat mecànic, escombrat mixt (una combinació entre els dos anteriors) i neteja amb aigua a pressió.

A banda d’aquests tractaments també se’n fan altres d’específics, com poden ser la neteja de xiclets i taques del paviment.

El servei de neteja viària es fa els dies laborables i els dobles festius de l’any, un total de 304 jornals anuals. Els serveis són:

SERVEI D’ESCOMBRADA MANUAL

Cada peó d’escombrada manual fa el servei seguint l’itinerari assignat. En total hi ha 3 itineraris d’escombrada.

 • Freqüència: 6 dies/setmana
 • Dies de la setmana: de dilluns a dissabtes
 • Torn: matí
 • Composició de l’equip: 3 peons d’escombrada, equipats amb escombra i cabàs. 

SERVEI D’ESCOMBRADA MECANITZADA/MIXTA

Un conductor amb màquina escombradora d’aspiració que fa uns itineraris preestablerts, conjuntament amb un peó de les zones d’escombrada manual equipat amb una bufadora. 

 • Freqüència: 6 dies/setmana
 • Dies de la setmana: de dilluns a dissabtes
 • Torn: matí
 • Composició de l’equip: 1 peó especialista + 1 peó de zona + màquina escombradora + bufadora

ESCOMBRADA MIXTA

Un conductor amb màquina escombradora d’aspiració, recolzat per un operari de neteja amb bufadora, i fent ús de la perxa de l’escombradora per realitzar neteges amb aigua a pressió sempre que sigui necessari.

 • Freqüència: 6 dies/setmana
 • Dies de la setmana: de dilluns a dissabtes
 • Torn: matí
 • Composició de l’equip: 1 maquinista + 1 peó de neteja + escombradora City Cat d’aspiració 

SERVEI RECOLLIDA DE DESBORDAMENTS/RETIRADA ABANDONAMENTS

Un peó especialista retira els desbordaments que troba a les àrees de contenidors abocant–los a l’àrea més propera, i recull tots els abandonaments que troba durant la seva jornada de feina. 

 • Freqüència: 7 dies/setmana
 • Dies de la setmana: de dilluns a dissabtes (diumenges matins)
 • Torn: matí i tarda
 • Composició de l’equip: 1 peó especialista + 1 vehicle Nissan Cabstar Caixa oberta amb equip hidropressió 

AMPLIACIÓ: SERVEI ESCOMBRADA MANUAL

L’ampliació del servei d’escombrada manual contempla la realització de les tasques 3 dies laborables, els diumenges i els festius, un total de 216 jornades. El peó d’escombrada manual realitza el servei seguint l’itinerari assignat.

 • Freqüència: 4 dies/setmana
 • Dies de la setmana: dimecres, dijous, divendres i diumenge
 • Torn: matí

 

Reforç del servei

La regidoria d’Espai Públic ha reforçat el servei de neteja dels carrers i dels contenidors.

Skip to content