Search
Close this search box.
Inici > Serveis > Vida sostenible > Lluita contra el canvi climàtic

Tiana disposa d’un pla de mitigació i d’un d’adaptació al canvi climàtic

El canvi climàtic és un dels majors reptes als quals ens enfrontem. Les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades a l’ús de combustibles fòssils en són la causa principal. Les conseqüències que tot just comencem a percebre ens afecten en tots els àmbits. És urgent actuar, tant per reduir les emissions i evitar augments de temperatura superiors a 1,5°C com per adaptar-nos als impactes que ja hi ha als que es preveuen.

Mitigació

Bona part de les emissions aquestes emissions de gasos d’efecte hivernacle estan associades a l’ús de l’energia. És per això que per reduir les emissions cal actuar per transformar el sistema energètic. Per això parlem de fer una transició energètica. Fer un canvi en les fonts energètiques per passar de fonts contaminants a fonts renovables de menor impacte, i alhora impulsar un canvi de model, amb la implicació i l’acció directa de tothom. Els consumidors han d’esdevenir una part central de la transició energètica, i els governs locals hi juguen un paper rellevant.

L’Ajuntament Tiana treballa activament en aquest canvi de model a través del Pacte de les Alcaldies pel Clima l’Energia. Aquesta iniciativa europea que ara ha esdevingut mundial (el Pacte Global) comporta l’assumpció dels compromisos següents:

  • Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle més d’un 40% per a l’any 2030 i assolir les emissions zero al 2050. L’Acord Verd europeu (2019) la Llei europea de Canvi Climàtic ja plantegen objectius més ambiciosos, que seran els que s’acabaran assumint. Una reducció de més del 55% de les emissions per a l’any 2030 i la neutralitat en emissions al 2050
  • Enfortir la capacitat per adaptar el municipi als impactes inevitables del canvi climàtic i esdevenir més resilient.
  • Garantir l’accés a una energia segura sostenible a tota la ciutadania.

La transició energètica és clau per a l’assoliment de dos dels tres compromisos, a més de permetre l’avenç cap a un municipi més resilient, atès que la transició energètica redueix la dependència energètica exterior i permet l’aprofitament de recursos locals, com la biomassa forestal.

Adaptació al canvi climàtic

L’adaptació als impactes del canvi climàtic ha esdevingut l’altre pilar de la lluita contra el canvi climàtic, conjuntament amb les polítiques de mitigació. L’adaptació és la capacitat que tenen els sistemes naturals i humans d’ajustar-se a la nova realitat climàtica i als seus impactes a través de moderar-ne els seus danys o aprofitar-ne les oportunitats que en sorgeixen.

El Pla local d’adaptació al canvi climàtic de Tiana (PACC 2019– 2030) identifica riscos relacionats amb incendis, inundacions, sequeres i escassetat d’aigua, onades de calor, salut, pèrdua de diversitat i ventades. D’aquesta identificació prèvia s’han derivat 30 accions destinades a la lluita contra ei canvi climàtic des del vessant de l’adaptació agrupades en diversos àmbits d’actuació: edificis i equipaments; transport; aigua; energia; residus; planificació urbanística; medi ambient i biodiversitat; salut; protecció civil i emergències, i altres.

Medi Ambient i sostenibilitat

Adreça: Plaça de la Vila, 1, Tiana.
Telèfon: 93 395 50 11
Correu–e: tiana.mediambient@tiana.cat

Skip to content