Search
Close this search box.
Inici > Esport > Subvencions a entitats esportives

L’Ajuntament de Tiana dona suport a les entitats esportives del poble per tal que puguin tirar endavant activitats i projectes, i promoure la cohesió local.

Les subvencions es convoquen i s’adjudiquen un cop a l’any en funció d’un barem de punts segons les activitats de cada entitat.

El termini per demanar les subvencions és del 22 de setembre a l’11 d’octubre del 2023.

La sol·licitud es pot presentar online a la Seu Electrònica o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Seu Electrònicades d’aquest enllaç es pot fer el tràmit virtual.

Tràmit presencialdes d’aquest enllaç es pot demanar cita a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 

Poden sol·licitar subvencions destinades a activitats esportives les entitats i associacions sense finalitat lucrativa, que radiquin en el terme municipal de Tiana i figurin inscrites en el registre d’entitats ciutadanes del Municipi, o en tràmit d’inscripció, i hagin acreditat degudament les despeses de l’any anterior, si és el cas.

Poden sol·licitar també ajuts aquelles entitats que tot i no estar inscrites en el registre municipal d’entitats portin a terme una activitat o competició històrica – tradicional d’interès local.

Els peticionaris a què es refereix l’article 3 hauran de complir amb les següents condicions prèvies:

  • Acreditar el compliment dels requisits legalment establerts per a tenir la consideració d’entitat.
  • Aprovació del pressupost de l’entitat per part de l’òrgan competent.
  • Haver justificat degudament les despeses corresponents a la subvenció atorgada per l’ajuntament en el darrer exercici, si és el cas.
  • Ús del català com a llengua vehicular.
  • Acreditar un mínim del 50% de jugadors/es empadronats a Tiana, justificats a través de la presentació de les fitxes federatives d’anys anteriors o bé a través de la presentació d’una fotocopia del DNI en cas d’esportistes nous a l’entitat.

La perspectiva de gènere s’inclou en la valoració de la subvenció a les entitats i és un dels requisits per rebre més puntuació.

Les bases estableixen l’adhesió al Pla d’Igualtat i tenen en compte les activitats amb perspectiva de gènere que facin les entitats.

Cal aportar la següent documentació:

  1. Declaració d’adhesió al Pla d’Igualtat de Gènere de Tiana 2021 – 2024. Clica aquí.

Contacta’ns

Per a qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb la regidoria d’Esports al correu esports@tiana.cat

 

Skip to content