Search
Close this search box.
Inici > Acció de govern > Àrees de govern, 2022–2023

Junta de Govern Local

Isaac Salvatierra

Alcalde

Grup: Junts per Tiana

Correu–e: salvatierrai@tiana.cat

Albert Sales

Primer tinent d’alcalde i Regidor de Transició ecològica i Esports

Grup: PSC

Correu–e: salescal@tiana.cat

Susanna Capell 

Segona tinent d’alcalde i regidora de Drets Socials, Feminismes i Salut

Grup: Junts per Tiana

Correu–e: capellas@tiana.cat

Jordi Marí

Tercer tinent d’alcalde i regidor de Reactivació econòmica, Habitatge assequible i Accessibilitat

Grup: Junts per Tiana

Correu–e: mariejr@tiana.cat

Antonio Sánchez

Quart tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda

Grup: PSC

Correu–e: sanchezrantn@tiana.cat

Regidores de govern

Cristina Comas

Regidora de Cultura, Comunitat i Patrimoni

Grup: Junts per Tiana

Correu–e: comassc@tiana.cat

Núria Amado

Regidora d’Urbanisme sostenible i espai públic

Grup: Junts per Tiana

Correu–e: amadorn@tiana.cat

Els regidors i regidores de la Corporació poden rebre retribucions per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

El ple municipal ha aprovat les següents retribucions dels càrrecs electes:

  • Regidores Cristina Comas i Núria Amado, en règim de dedicació exclusiva, amb una dedicació del 100% de la jornada (37,5 hores setmanals), percebent cada una d’elles una retribució anual bruta de 16.000 euros.
  •  L’Alcalde, Isaac Salvatierra, rep una retribució de 35.800 euros, amb una dedicació del 90% de la jornada (34 hores setmanals).

Les retribucions dels membres que formen part de la Junta de Govern, Albert Sales, Susanna Capell, Jordi Marí i Antonio Sánchez, són les següents:

  • Assistència a sessions plenàries: 300 euros per cada sessió ordinària, amb un màxim d’onze plens ordinaris anuals.
  • Assistència a Juntes de Govern Local: 300 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import de les dietes corresponents a quatre sessions com a màxim.
  • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
  • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris ni a la Junta de Portaveus.

Les retribucions dels membres dels grups de l’oposició són les següents:

  • Assistència a sessions plenàries: 300 euros per cada sessió ordinària, amb un màxim d’onze plens ordinaris anuals.
  • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
  • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris ni a la Junta de Portaveus.

Contacta amb els regidors i regidores

Horari d’atenció: Demana hora a tiana@tiana.cat o al telèfon 93 935 50 11.

Skip to content