Primera tinença d’alcaldia.
Àrea de Transició energètica i sostenibilitat, Agenda 2030 i Esports.
 • Mitigació i Adaptació al canvi climàtic.
 • Energia verda.
 • Mobilitat sostenible.
 • Espais naturals, gestió forestal i horts municipals. 
 • Agenda 2030. 
 • Esports
 • Tinença responsable i benestar animal
 • Agermanament

“Fomentant una comunitat positiva i el progrés del nostre veïnat”

L’Albert Sales Castell va mudar-se a Tiana des de  Santa Coloma de Gramenet.

Els seus estudis són universitaris en Gestió i Administració Pública amb menció en Gestió Pública Local a la Universitat de Barcelona. i Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Presta els seus serveis en un dels treballs més propers amb la ciutadania. Treballa com Auxiliar Tècnic en la recepció d’una Administració Local des de fa més de 15 anys. Afilia’t a la UGT, va exercir de delegat per recuperar els drets perduts durant la crisi econòmica des de la lluita obrera.

Milita al Partit dels Socialistes de Catalunya des dels 22 anys. Es socialdemòcrata i manté un vincle molt fort amb l’univers local, l’ecologista i el feminista. El seu compromís polític és totalment local.

Porta Tiana al cor i la gaudeix cuidant de les petites coses. Té un petit hort municipal des d’on cuidar i gaudir de la natura. És un activista mediambiental.

El seu major tresor és la família i els seus gats. El seu esport preferit el futbol i és un jugador habitual de pàdel.

És regidor de l’Ajuntament de Tiana des del 2019. Forma part del grup municipal del PSC.

Web del PSC

Els regidors i regidores de la Corporació poden rebre retribucions per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

El ple municipal ha aprovat les següents retribucions dels càrrecs electes:

 • Regidores Cristina Comas i Núria Amado, en règim de dedicació exclusiva, amb una dedicació del 100% de la jornada (37,5 hores setmanals), percebent cada una d’elles una retribució anual bruta de 16.000 euros.
 •  L’Alcalde, Isaac Salvatierra, rep una retribució de 35.800 euros, amb una dedicació del 90% de la jornada (34 hores setmanals).

Les retribucions dels membres que formen part de la Junta de Govern, Albert Sales, Susanna Capell, Jordi Marí i Antonio Sánchez, són les següents:

 • Assistència a sessions plenàries: 300 euros per cada sessió ordinària, amb un màxim d’onze plens ordinaris anuals.
 • Assistència a Juntes de Govern Local: 300 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import de les dietes corresponents a quatre sessions com a màxim.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris ni a la Junta de Portaveus.

Les retribucions dels membres dels grups de l’oposició són les següents:

 • Assistència a sessions plenàries: 300 euros per cada sessió ordinària, amb un màxim d’onze plens ordinaris anuals.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris ni a la Junta de Portaveus.

Contacta amb el regidor

Correu–e: salescal@tiana.cat
Horari d’atenció: Dimecres de 12 a 14 h. i dimarts i dijous a la tarda. Demana hora a tiana@tiana.cat o al telèfon 93 935 50 11.

Skip to content