Futsal Tiana – la Conreria

Associació esportiva Tiana

Societat de Caçadors

Fundada l’any 1970. El primer president de l’entitat, que tenia la seu al Bar Tiana, va ser Antoni Giménez. La Societat de Caçadors de Tiana compta amb uns setanta socis, que practiquen la caça menor i la caça major durant quatre mesos a l’any al vedat tianenc.

CCE Futbol Tiana (Centre Cultural Esportiu Tiana)

És la segona entitat més antiga del poble.

Club Arquers Tiana

Skip to content