Futsal Tiana – la Conreria

Societat de Caçadors

Fundada l’any 1970. El primer president de l’entitat, que tenia la seu al Bar Tiana, va ser Antoni Giménez. La Societat de Caçadors de Tiana compta amb uns setanta socis, que practiquen la caça menor i la caça major durant quatre mesos a l’any al vedat tianenc.

Associació esportiva Tiana

CCE Futbol Tiana (Centre Cultural Esportiu Tiana)

És la segona entitat més antiga del poble.

Club Arquers Tiana

Skip to content