Inici > El poble > Equipaments i llocs d’interès

Deixalleria Municipal de Tiana i Montgat

La Deixalleria és el centre de recepció i emmagatzematge selectiu de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària.

Duet Sports – Jordi Marí

gimnàs esportiu del municpi.

Escola bressol "El més petit de tots"

Escola bressol municipal de Tiana

Escola d’Adults Timó

Escola Lola Anglada

Has detectat algun error al directori? Hi falta algun equipament o lloc d’interès? Escriu–nos a tiana.comunicacio@tiana.cat

Skip to content