Search
Close this search box.
Inici > Memòria, història i patrimoni > Protecció del patrimoni

Treballem per a la conservació, la investigació, la difusió i el foment del patrimoni cultural del poble.

El paisatge, el patrimoni arquitectònic, l’espai públic i els referents urbans pertanyen a la memòria col·lectiva. Tenen una funció social, ambiental i simbòlica. Treballem perquè tots aquells béns que mereixen una protecció i una defensa especial els puguem gaudir ara i els puguem transmetre en les millors condicions a les generacions futures.

Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental de Tiana.

El Pla especial de protecció i catàleg, sovint conegut com el Catàleg, és un document normatiu que permet a l’Ajuntament protegir el patrimoni més significatiu del poble. Serveix per a la gestió urbanística i la protecció dels elements del patrimoni immoble amb valor històric i arquitectònic, i també el patrimoni arqueològic, natural, ambiental i paisatgístic.

A través de fitxes individualitzades, el catàleg identifica els conjunts i els elements patrimonials rellevants i estableix el nivell de protecció al qual estan subjectes, determinant el tipus d’intervencions o actuacions possibles d’acord amb el contingut normatiu del pla, per tal de garantir la preservació dels valors i de les formes tradicionals d’ocupació humana del sòl.

El Consell Assessor d’Urbanisme és l’òrgan de participació ciutadana que s’encarrega, entre altres funcions, de vetllar pel compliment del Catàleg.

Mapa del patrimoni cultural de Tiana
Mapa de Patrimoni Cultural de Tiana

El mapa recull tots els elements del patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural de Tiana. L’inventari, elaborat per la Diputació de Barcelona, és una eina de coneixement i de gestió que permet establir mesures de recerca, protecció, conservació i rendibilització social del patrimoni. Consulta la memòria del mapa.

Consulta el Mapa de Patrimoni Cultural de Tiana

Les Cases Pairals de Tiana

Projecte de recerca històrica de Xavier Rodrigo i fotos de Josep Salvatierra, fet l’any 1981 i digitalitzat l’any 2021 

Web de Les Cases Pairals de Tiana

Urbanisme sostenible

Adreça: Plaça de la Vila, 1, Tiana.
Telèfon: 93 395 50 11
Correu–e: tiana@tiana.cat

Ves al contingut