Search
Close this search box.
Inici > L’Ajuntament > Participació ciutadana > Consell Assessor d’Urbanisme de Tiana

El Consell Assessor d’Urbanisme de Tiana és un òrgan consultiu,
informatiu i deliberatiu. La seva finalitat és assessorar el govern municipal en matèria d’urbanisme.

El Consell Assessor d’Urbanisme de Tiana (CAUT) delibera sobre habitatge, accessibilitat, mobilitat, patrimoni i totes les qüestions vinculades al plantejament i el desenvolupament urbanístic. El plenari del consell està format per la presidència (alcaldia), la vicepresidència (regidor/a d’Urbanisme), un representant de cada grup municipal, tres persones en representació de les entitats del poble i tres persones expertes de reconegut prestigi. El CAUT pot crear comissions de treball.

El règim de sessions de caràcter ordinari del plenari del CAUT i dels grups de treball les fixarà cadascun d’aquests òrgans en la seva sessió constituent i serà com a mínim, pel que fa a del plenari del consell, d’una a l’any, i, pel que fa als grups de treball, si s’escau, tres vegades a l’ any. En tot cas, les sessions hauran de ser suficients per poder complir els fins per als quals ha estat constituït el consell assessor.

Normativa

Participa–hi

Correu–e: tiana@tiana.cat

Recau en el Consell Assessor d’Urbanisme de Tiana la responsabilitat de vetllar per millorar els processos de participació en matèria urbanística.

Skip to content