Search
Close this search box.

L’Albert Sales Castell va traslladar-se a viure a  Tiana fa més d’una dècada. Els seus estudis són universitaris en Gestió i Administració Pública amb menció en Gestió Pública Local a la Universitat de Barcelona i Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

La seva formació acadèmica, humana i laboral està enfocada en la gestió pública i a les polítiques locals. Desenvolupament i implementació de propostes amb la visió de la sostenibilitat social i econòmica. Té experiència dins el món de la gestió i en afrontar nous reptes desenvolupant qualsevol tasca o funció assignada amb la major eficàcia del cas.

És un professional compromès amb el servei públic, el lideratge i el treball en equip.

Se sent socialdemòcrata i catalanista. Manté un vincle molt fort amb l’univers local, l’ecologista i el feminista. El seu compromís polític és totalment local.

Porta Tiana al cor i la gaudeix cuidant de les petites coses. Té un petit hort municipal des d’on cuidar i gaudir de la natura. És un activista mediambiental.

El seu major tresor és la família i els seus gats. El seu esport preferit és el futbol i és un jugador habitual de pàdel.

I per acabar, una frase que repeteix molt:

“The quiet dogmas of the past are inadequate to the stormy present”. (Abraham Lincoln)

Regidor no adscrit.

És regidor de l’Ajuntament de Tiana des del 2019 pel grup municipal del PSC. Ha estat regidor de Transició Ecològica i Esports del 2020 al 2021 i del 2022 al 2023. Ha estat a l’oposició els darrers sis mesos del 2019 i el primer trimestre del 2022. Va formar part, del grup municipal del PSC fins al mes de juny de 2023 que va passar a ser no adscrit.

Els regidors i regidores de la Corporació poden rebre retribucions per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

El ple municipal ha aprovat les següents retribucions dels càrrecs electes:

 • Regidores Cristina Comas i Núria Amado, en règim de dedicació parcial, percebent cada una d’elles una retribució anual bruta de 18.000 euros.
 • Regidor Pau Seda, en règim de dedicació parcial, percebent una retribució anual bruta de 16.000 euros.
 •  L’alcalde, Isaac Salvatierra, rep una retribució de 35.800 euros bruts anuals, amb una dedicació del 90% de la jornada.

Les retribucions dels membres que formen part de la Junta de Govern són les següents:

 • Assistència al Ple: 300 euros per cada sessió ordinària.
 • Assistència a la Junta de Govern Local: 300 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import de les dietes corresponents a quatre sessions com a màxim.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • Assistència a Juntes de Portaveus: 100 euros per cada sessió, amb un màxim d’una junta al mes.
 • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris .

Les retribucions dels membres dels grups de l’oposició són les següents:

 • Assistència al Ple: 300 euros per cada sessió ordinària.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • Assistència a la Junta de Portaveus: 100 euros per cada sessió, amb un màxim d’una junta al mes.

Taula detallada de retribucions dels càrrecs electes.

Consulta l’acord de ple aquí.

Contacta amb el regidor

Correu–e: salescal@tiana.cat
Horari d’atenció: Dimecres de 12 a 14 h. i dimarts i dijous a la tarda. Demana hora a tiana@tiana.cat o al telèfon 93 935 50 11.

Ves al contingut