Search
Close this search box.

Malgrat néixer a Barcelona, sempre ha viscut a Tiana. Actualment és funcionari del cos de professors d’ensenyament secundari de la Generalitat de Catalunya en l’especialitat de Llengua i literatura castellana, encara que també ha treballat en altres sectors com a l’hoteleria i la floricultura ja que el seu avi va ser un dels pioners en el cultiu de la flor a la comarca del Maresme i durant molts anys van donar feina a molts tianencs i tianenques i gent de la contrada.

Afiliat al PP desde l’any 2012 ha estat regidor i portaveu en la legislatura 2015-2019 i en l’actualitat. També ha estat membre de la Comissió de festes i del Consell municipal de mitjans de comunicació.

També col·labora de manera molt activa a l’Església de Sant Cebrià de Tiana en diferents àmbits com el de la Catequesi o Càrites parroquial.

 

Va ser regidor de l’Ajuntament de Tiana per primer cop el mandat 2015-2019. És regidor del consistori des del 17 de juny del 2023. Forma part del grup municipal del PP.

Els regidors i regidores de la Corporació poden rebre retribucions per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

El ple municipal ha aprovat les següents retribucions dels càrrecs electes:

 • Regidores Cristina Comas i Núria Amado, en règim de dedicació parcial, percebent cada una d’elles una retribució anual bruta de 18.000 euros.
 • Regidor Pau Seda, en règim de dedicació parcial, percebent una retribució anual bruta de 16.000 euros.
 •  L’alcalde, Isaac Salvatierra, rep una retribució de 35.800 euros bruts anuals, amb una dedicació del 90% de la jornada.

Les retribucions dels membres que formen part de la Junta de Govern són les següents:

 • Assistència al Ple: 300 euros per cada sessió ordinària.
 • Assistència a la Junta de Govern Local: 300 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import de les dietes corresponents a quatre sessions com a màxim.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • Assistència a Juntes de Portaveus: 100 euros per cada sessió, amb un màxim d’una junta al mes.
 • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris .

Les retribucions dels membres dels grups de l’oposició són les següents:

 • Assistència al Ple: 300 euros per cada sessió ordinària.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • Assistència a la Junta de Portaveus: 100 euros per cada sessió, amb un màxim d’una junta al mes.

Taula detallada de retribucions dels càrrecs electes.

Consulta l’acord de ple aquí.

Contacta amb el regidor

Correu–e: diegoparra@tiana.cat
Horari d’atenció: Visites concertades. Demana hora a tiana@tiana.cat o al telèfon 93 935 50 11.

Ves al contingut