Search
Close this search box.
Tercera tinença d’alcaldia – Àrea de Govern i transformació sostenible 
 • Mitigació i Adaptació al canvi climàtic
 • Mobilitat sostenible
 • Espais naturals, gestió forestal
 • Esports i equipaments esportius
 • Tinença responsable i benestar animal

Sergi Manzanares va néixer a Badalona el 1979, però de ben petit va anar a viure a Premià de Dalt. El Maresme el va captivar.  Fa 10 anys que viu a Tiana i és pare de dos tianencs, en Pau i en Joan. Amb ells fa la immersió al poble i presideix l’AFA de l’escola Tiziana fins aquest passat mes de març.

Des de ben petit ha jugat a bàsquet i ha fet d’entrenador d’equips base. També va estar implicat en les joventuts d’Esquerra i llavors li va començar a cridar l’atenció la política municipal. Va arribar a Tiana el 2013 per amor, i d’aquí ja no se n’ha mogut. Venia d’un poble on quan anava a buscar el pa, si no portava diners, els hi “apuntaven”. No li agradava la idea de estar en un poble dormitori, per això, amb el seu primer fill, es van involucrar. Els sorprenia i agradava que quasi cada cap de setmana, hi haguessin activitats.

Va entrar a l’AFA Tiziana, com una manera d’implicar-se en l’escola. A través de l’AFA, va formar part del CAUT, el Consell Assessor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tiana.

Va estudiar Òptica i Optometria, i ara treballa de delegat hospitalari amb productes de quiròfan.

És regidor de l’Ajuntament de Tiana des del 17 de juny del 2023. Forma part del grup municipal de Junts per Tiana.

Web de Junts per Tiana

Els regidors i regidores de la Corporació poden rebre retribucions per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

El ple municipal ha aprovat les següents retribucions dels càrrecs electes:

 • Regidores Cristina Comas i Núria Amado, en règim de dedicació parcial, percebent cada una d’elles una retribució anual bruta de 18.000 euros.
 • Regidor Pau Seda, en règim de dedicació parcial, percebent una retribució anual bruta de 16.000 euros.
 •  L’alcalde, Isaac Salvatierra, rep una retribució de 35.800 euros bruts anuals, amb una dedicació del 90% de la jornada.

Les retribucions dels membres que formen part de la Junta de Govern són les següents:

 • Assistència al Ple: 300 euros per cada sessió ordinària.
 • Assistència a la Junta de Govern Local: 300 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import de les dietes corresponents a quatre sessions com a màxim.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • Assistència a Juntes de Portaveus: 100 euros per cada sessió, amb un màxim d’una junta al mes.
 • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris .

Les retribucions dels membres dels grups de l’oposició són les següents:

 • Assistència al Ple: 300 euros per cada sessió ordinària.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • Assistència a la Junta de Portaveus: 100 euros per cada sessió, amb un màxim d’una junta al mes.

Taula detallada de retribucions dels càrrecs electes.

Consulta l’acord de ple aquí.

Contacta amb el regidor

Correu–e: sergimanzanares@tiana.cat
Horari d’atenció: Dimarts de 16 a 18 h. Demana hora a tiana@tiana.cat o al telèfon 93 935 50 11.

Skip to content