Search
Close this search box.
Àrea de Poble educador
 • Habitatge assequible
 • Participació ciutadana
 • Infància i adolescència
 • Joventut

Nascut l’1 de gener de 1999, viu tota la vida a Tiana, però es comença a involucrar en el teixit associatiu quan compleix la majoria d’edat. Fill de matemàtics i germà gran de dos germans, un enginyer i un físic, ell decideix estudiar el grau de psicologia a la UB i actualment està cursant el màster de psicologia educativa enfocat a l’orientació acadèmica, habilitant per a treballar a l’educació pública. El Pau té experiència laboral en el món del lleure educatiu i esportiu i ha treballat en una escola d’educació especial.

A Tiana, malgrat no haver anat al cau de petit, ha estat cap de l’agrupació escolta durant quatre anys, també, ha militat a l’esquerra independentista i en l’actualitat forma part de l’entitat juvenil Descorxats. Apassionat del surf, la muntanya i l’escalada i de viatjar en furgoneta. Cada any des que té 18 anys ha treballat fent temporada a Euskal Herria com a professor de surf, on es va involucrar activament en un projecte de surf inclusiu que apropava aquest esport a persones amb diversitat funcional i risc d’exclusió social. Parla català, castellà, anglès i portuguès.

Un dia l’Isaac el va convidar a un cafè i el va convidar a participar del projecte de Junts per Tiana. Avui és regidor, però conscient que la política es fa al carrer i a les institucions.

És regidor de l’Ajuntament de Tiana des del 17 de juny del 2023. Forma part del grup municipal de Junts per Tiana.

Web de Junts per Tiana

Els regidors i regidores de la Corporació poden rebre retribucions per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

El ple municipal ha aprovat les següents retribucions dels càrrecs electes:

 • Regidores Cristina Comas i Núria Amado, en règim de dedicació parcial, percebent cada una d’elles una retribució anual bruta de 18.000 euros.
 • Regidor Pau Seda, en règim de dedicació parcial, percebent una retribució anual bruta de 16.000 euros.
 •  L’alcalde, Isaac Salvatierra, rep una retribució de 35.800 euros bruts anuals, amb una dedicació del 90% de la jornada.

Les retribucions dels membres que formen part de la Junta de Govern són les següents:

 • Assistència al Ple: 300 euros per cada sessió ordinària.
 • Assistència a la Junta de Govern Local: 300 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import de les dietes corresponents a quatre sessions com a màxim.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • Assistència a Juntes de Portaveus: 100 euros per cada sessió, amb un màxim d’una junta al mes.
 • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris .

Les retribucions dels membres dels grups de l’oposició són les següents:

 • Assistència al Ple: 300 euros per cada sessió ordinària.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • Assistència a la Junta de Portaveus: 100 euros per cada sessió, amb un màxim d’una junta al mes.

Taula detallada de retribucions dels càrrecs electes.

Consulta l’acord de ple aquí.

Contacta amb el regidor

Correu–e: pauseda@tiana.cat
Horari d’atenció: Divendres de 12 a 13:30 h. Demana hora a tiana@tiana.cat o al telèfon 93 935 50 11.

Ves al contingut