Search
Close this search box.
Primera tinença d’alcaldia – Àrea de Poble educador
  • Educació
  • Biblioteca i Pla lector municipal
  • Llengua catalana
  • Tiana, Poble cuidador
  • Envelliment actiu
  • Igualtat i drets LGTBI

L’Eulàlia va néixer el 1993 i va créixer a Rubí, on es va implicar, des de petita, en un dels agrupaments escolta de la ciutat, cosa que la va impulsar a interessar-se per l’educació des de qualsevol àmbit. Va arribar a Tiana l’any 2019 i de seguida va sentir-s’hi com a casa. A Tiana, s’ha interessat per cuidar la vila que la va acollir des del començament, implicant-se en tot allò que estigués al seu abast. 

L’Eulàlia va estudiar Filologia Clàssica i ara estudia Filologia Catalana. Des que era jove, ha treballat en l’educació en el lleure com a monitora i directora i des de l’any 2017 és professora de Llatí, Grec i Cultura clàssica a l’educació secundària obligatòria i a batxillerat.

És regidora de l’Ajuntament de Tiana des del 17 de juny del 2023. Forma part del grup municipal de Junts per Tiana i n’és la portaveu.

Web de Junts per Tiana

Els regidors i regidores de la Corporació poden rebre retribucions per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

El ple municipal ha aprovat les següents retribucions dels càrrecs electes:

 • Regidores Cristina Comas i Núria Amado, en règim de dedicació parcial, percebent cada una d’elles una retribució anual bruta de 18.000 euros.
 • Regidor Pau Seda, en règim de dedicació parcial, percebent una retribució anual bruta de 16.000 euros.
 •  L’alcalde, Isaac Salvatierra, rep una retribució de 35.800 euros bruts anuals, amb una dedicació del 90% de la jornada.

Les retribucions dels membres que formen part de la Junta de Govern són les següents:

 • Assistència al Ple: 300 euros per cada sessió ordinària.
 • Assistència a la Junta de Govern Local: 300 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import de les dietes corresponents a quatre sessions com a màxim.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • Assistència a Juntes de Portaveus: 100 euros per cada sessió, amb un màxim d’una junta al mes.
 • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris .

Les retribucions dels membres dels grups de l’oposició són les següents:

 • Assistència al Ple: 300 euros per cada sessió ordinària.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • Assistència a la Junta de Portaveus: 100 euros per cada sessió, amb un màxim d’una junta al mes.

Taula detallada de retribucions dels càrrecs electes.

Consulta l’acord de ple aquí.

Contacta amb la regidora

Correu–e: serratmel@tiana.cat 
Horari d’atenció: Dijous de 16 a 18 h. Demana hora a tiana@tiana.cat o al telèfon 93 935 50 11.

Skip to content