Search
Close this search box.
Inici > Serveis > Comerç > Locals comercials al passatge Moragas

L’Ajuntament disposa de 6 locals comercials al passatge Moragas amb un lloguer assequible, pensats per a persones emprenedores.

Els locals es destinen a establiment comercial i el lloguer es fa mitjançant procediment obert en els termes establerts a la Llei de Contractes del Sector Públic. Els contractes dels locals tenen una durada inicial de quatre anys. Transcorregut aquest termini, si el llogater manifesta la seva voluntat de renovar-lo, el contracte es pot prorrogar per un termini de quatre anys més.

Actualment hi ha l’arrendament del local comercial situat al número 2 del Passatge Moragas (Local 1).

L’objecte del contracte consisteix en l’adjudicació de l’arrendament d’un local  del passatge Moragas, per al desenvolupament d’activitats de promoció econòmica i comercials. 

La durada del contracte és de 4 anys i de caràcter prorrogable anualment fins a 4 anys més. El preu de lloguer de sortida s’estableix en 302,50 euros (+ IVA).

El termini de presentació d’ofertes és el 14 de juliol fins a les 23.59 hores. 

Els dubtes de la licitació s’hauran deplantejar a l’adreça electrònica tiana.contractacio@tiana.cat

Consutla l’expedient de licitació al perfil del contractant. 

Contacta amb nosaltres

Per a més informació sobre el procés de licitació dels locals comercials del passatge Moragas, escriu a blancomg@tiana.cat

Skip to content