Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > Pla especial per al nucli antic obert a la participació ciutadana

Passejar pels carrers del centre és connectar amb la identitat de Tiana: els edificis, l’espai públic i l’entorn són elements essencials del poble, un llegat del qual van construir les generacions passades i del que és la Tiana d’avui.

Ara, l’Ajuntament, amb la participació de la ciutadania, està establint les bases per a la preservació dels carrers i els edificis històrics, sense congelar-los, adaptant-los a les noves necessitats i fent-los més còmodes i accessibles, però vetllant sempre perquè no deixin de ser el que són. 

El consistori acaba de posar en marxa el Pla Especial per a la Protecció dels Ambients Urbans del Nucli Antic de Tiana, que fixarà les pautes per intervenir en els espais lliures de la zona històrica. En principi, l’àrea de protecció comprèn des del carrer Jaume Amat fins a l’església, i des de la Riera de Tiana fins als carrers Lola Anglada i de les Flors, tot i que es pot ampliar o modificar, d’acord amb les aportacions que hi acabi fent el veïnat.

L’objectiu del Pla Especial és fixar unes pautes de com s’hauran de remodelar les façanes quan s’hi facin obres, quins colors es podran fer servir per pintar-les, amb quins materials hauran de treballar els constructors i com hauran de ser els acabats. 

El document fixarà també com s’han de col·locar els cables, com han de ser les fusteries de les portes i finestres, quina forma poden tenir els cartells de les botigues i els restaurants, i com haurà de ser l’espai públic en aquesta zona: els jardins, els senyals, el mobiliari urbà i el paviment. 

Participació ciutadana

Tot aquest procés el pilotarà un equip redactor, format per l’arquitecte Xavier Soriano i l’advocat Salvador Milà, i es farà amb la participació de la ciutadania i del Consell Assessor d’Urbanisme. 

Soriano i Milà ja es van reunir el 9 de maig amb un grup de veïns a l’Espai Dioptria, on els assistents van poder plantejar dubtes i neguits i donar idees. Després, va ser el torn dels tècnics: 13 arquitectes de Tiana i professionals del sector van poder fer també les seves aportacions. 

Fes aquí les teves propostes aquí.

Bústia de suggeriments

I ara hi ha engegat un procés de recollida d’idees i suggeriments a través del web municipal tiana.cat. A l’espai  de participació (participa311-tiana.diba.cat), hi ha habilitada una bústia perquè tota la ciutadania de Tiana hi pugui dir la seva.

Mentrestant, l’equip redactor ja està estudiant sobre el terreny com estan els edificis, quines activitats, equipaments i serveis hi ha al centre de Tiana, i com és el planejament urbanístic del centre del poble. Un cop feta aquesta feina, i recollides les idees de la ciutadania, començaran a escriure els detalls del nou Pla Especial del centre de Tiana. 

L’alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, diu que “l’espai públic és la memòria col·lectiva, i té una funció social, ambiental i simbòlica”. “Hi tenim vincles emocionals, i no els volem perdre”, explica. L’objectiu d’aquest pla és evitar allò que deia l’escriptor asturià Xuan Bello: “algun dia, per desgràcia, tindrem la ciutat a la mida de qui ens governa: impersonal, succedània, terriblement allunyada dels que hi han viscut”. “Tal com ens havíem compromès, estem treballant per evitar això”, conclou. 

 

Edificis protegits 

Paral·lelament a la redacció del Pla Especial, l’Ajuntament està treballant per revisar el Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Ambiental de Tiana, una llista que protegeix 26 edificis del centre del poble per l’interès històric i patrimonial que tenen. 

En aquesta llista, aprovada el 2002, hi ha edificis d’ús públic, com la mateixa seu de l’Ajuntament o Can Baratau, que acull la biblioteca, i també molts domicilis privats, amb una història i amb elements arquitectònics d’alt valor afegit. 

La reforma del document permetrà revisar la llista, i sobretot, establir quines actuacions s’hi poden fer en el futur per assegurar-ne la preservació.

Normes clares

L’objectiu no és frenar el desenvolupament del centre ni deixar-lo com està; al contrari, es tracta de potenciar-hi les intervencions públiques i privades —en carrers i places i també en edificis particulars—, però seguint unes normes clares, que donin harmonia al centre històric i ajudin a preservar-lo. 

“No es tracta de dissecar el centre, es tracta de desplegar tots els instruments normatius, sòlids i rigorosos, al nostre abast per preservar aquells elements que configuren la nostra identitat i la nostra memòria”, resumeix l’alcalde. 

Suspensió de llicències durant un any

Per evitar que ara es facin obres que després no encaixin amb el que fixi el Pla Especial del Nucli Antic, l’Ajuntament ha decretat una suspensió de les llicències d’obres per un període d’un any. Això vol dir que, fins a l’abril del 2025, l’Ajuntament no aprovarà cap llicència d’obra menor o de comunicació prèvia en tot el que afecti la protecció dels “ambients urbans” del nucli antic de Tiana. 

Això vol dir que, en tota la zona històrica, no es donaran permisos per rehabilitar ni per pintar façanes, i tampoc per col·locar-hi cartells o per fer-hi passar cables. I, en els 26 edificis catalogats, no s’hi podran fer obres d’enderroc, d’ampliació, de reforma estructural o d’ocupació d’espais lliures.

Skip to content