Search
Close this search box.
Inici > El poble > Caça

Tiana disposa, aproximadament, de 6 Km2 de terrenys sotmesos a règim cinegètic especial. Els terrenys destinats a vedat de caça son privats i tenen un perímetre de gairebé 18 Km al llarg de la Serralada de Marina.

Les àrees de caça són terrenys sotmesos a règim cinegètic especial definit en la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça, en què la caça és reglamentada. A Catalunya hi ha 1.368 àrees privades de caça, amb una superfície aproximada de 2.564.636 ha. 

Temporada de caça 2023-2024

Propera batuda de senglar
No hi ha batudes previstes properament.

Tipus de vedes a Tiana

A Tiana està autoritzada la caça menor, la mitja veda i les batudes de senglar. Els dies autoritzats són els dijous, els diumenges i els festius no locals, des del setembre del 2023 fins al març del 2024 segons el tipus de veda. Les àrees privades de caça estan senyalitzades.

Del 8 d’octubre del 2023 al 4 de febrer del 2024. Dijous, diumenge i festius no locals.

 
 1. Espècies caçables a tot Catalunya: ànec collverd, xarxet comú, becada, colom roquer, estornell vulgar, faisà, fotja vulgar, garsa, gavina vulgar, gavià de potes grogues, griva vulgar, guatlla, perdiu roja, perdiu xerra, tord ala-roig, tord comú, tudó, xixella. 
 2. No és permesa la caça de la perdiu xerra de muntanya. 
 3. El nombre màxim de captures del conjunt de llebre, perdiu roja i becada és de 2 per caçador i dia. 

Del 20 d’agost al 10 de setembre del 2023. Només els diumenges.

 1. Espècies caçables: control cinegètic de la garsa, la guatlla i el tudó.
 2. El nombre màxim de captures del conjunt de guatlla és de 20 per caçador i dia. 

Les batudes de senglar estan autoritzades del 3 de setembre del 2023 al 31 de març del 2024. S’informen puntualment del dia i la zona. 

 1. S’han de comunicar amb cinc dies d’antelació a l’Ajuntament amb la data o dates en què es preveu la seva realització, així com la indicació dels camins públics on tindrà lloc la batuda i que es preveuen restringir o tancar per poder informar els veïns o valorar si hi ha cap altra activitat que pogués interferir.
 2. Senyalitzar degudament la zona tal com indica la Resolució del Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ACC/929/2023, de 17 de març.
 3. Es recomana la presència d’una persona que informi les persones i vehicles, mentre duri la cacera, del tancament temporal, així com dels riscos, condicions i autorització Municipal, i les possibles alternatives existents per evitar transitar per la zona de cacera.
 4. Si en arribar a un lloc escollit per fer l’activitat cinegètica es troben o es visualitzen usuaris dins el perímetre, és obligació de la colla de caçadors d’advertir-los i no iniciar l’activitat fins que aquests hagin abandonat la zona de caça.
 5. L’incompliment, per part de qualsevol persona, del contingut de la present resolució, podrà ser objecte de l’inici d’un expedient sancionador, d’acord amb el què disposa la normativa vigent.
 6. En cas que per motius atmosfèrics o de força major, un cop comunicat a l’Ajuntament l’indret i la data de la propera cacera, es decideixi qualsevol modificació, caldrà comunicar-ho per escrit al Departament de Medi Ambient, en el termini més breu possible des del coneixement de la modificació.
 7. En cas que els camins objecte de la cacera condueixin a habitatges o explotacions agrícoles o ramaderes, caldrà que per part de la Societat de Caçadors de Tiana, es comuniqui a les persones afectades, indicant el tram en què no es podrà circular i el temps de durada del tancament del camí als efectes de causar les mínimes molèsties al veïnat afectat.

Normativa

Temporada de caça

Caça menor: del 8 d’octubre del 2023 al 4 de febrer del 2024.
Caça major (batudes) del 3 de setembre del 2023 al 31 de març del 2024, prèvia autorització.
Mitja veda: 20 i 27 d’agost i 3 i 10 de setembre del 2023.
Skip to content