Inici > Actualitat > Ple del 7 de novembre del 2023

Ple del 7 de novembre de 2023

La cessió dels terrenys a la Generalitat per a la construcció del CAP centra el ple municipal del mes de novembre.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de les darreres sessions corresponents a l’ordinària del dia 3 d’octubre de 2023 i extraordinària del dia 17 d’octubre de 2023.-

2.- Assumptes de Tràmit.-

3.- Informacions i comunicacions d’Alcaldia.-

PART RESOLUTIVA

4.- Aprovació Compte General del Pressupost de l’Entitat, exercici 2022. (Exp. 2057/2023).-

5.- Cessió terrenys a favor del Servei Català de la Salut per a la construcció d’un nou CAP. (Exp. 692/2023).-

6.- Ratificació modificació estatuts Consorci Costa del Maresme. (Exp. 2713/2023).-

7.- Reconeixement extrajudicial de crèdits. (Exp. 2756/2023).-

8.- Establiment del servei i reglament de “Biblioteca de les coses” (Exp. 2766/2023).-

9.- Nomenament representant substitut al Consorci del Parc de la Serralada de Marina. (Exp. 1644/2023).-

10.- Modificació de l“Acord de condicions comunes del personal laboral i funcionari” (articles 28 premi per anys de servei i 29, barems ajuts socials). Exp. 2847/2023).-

11.- Bases reguladores per a la convocatòria extraordinària d’ajuts econòmics per a sortides i quota de material escolar a primària. (Exp. 2775/2023).-

12.- Moció del Regidor independent Sr. Albert Sales sobre la regulació de la circulació de patinets elèctrics o vehicles de mobilitat personal a Tiana. (Exp. 2936/2023).-

13.- Moció del Regidor independent Sr. Albert Sales sobre instal·lació limitadors de velocitat i manteniment senyalització vial a calçada en diferents zones de Tiana. (Exp. 2937/2023).-

14.- Moció del Grup Municipal de Junts per Catalunya en relació a la pujada de l’IBI, la seva repercussió en la població i la priorització de diferents serveis i infraestructures. (Exp. 2951/2023).-

15.- Moció presentada pels Grups Municipals de Juntsxcat, PP, ERC i Regidor no adscrit, de reprovació al regidor de participació, habitatge, infància i joventut. (Exp.2952/2023).

PRECS I PREGUNTES

16.- Preguntes del Grup Municipal de Junts per Catalunya.-

16.1.- Sobre la Catequística.

16.2.- Sobre climatització Sala Albeniz.

17.- Pregunta del Regidor no adscrit, Sr. Albert Sales, en relació al tancament temporal dels carrers dels centre per la castanyada 2023.

El ple municipal, mes a mes

Ple del 7 de novembre de 2023 La cessió dels terrenys a la Generalitat per a la construcció del CAP centra el ple municipal del mes de novembre. ORDRE DEL DIA DEL PLE Vídeoacta i documentació ORDRE DEL DIA 1.- Aprovació de l’acta de les darreres sessions corresponents a…
Ple extraordinari del 17 d’octubre de 2023 El ple aprova el pressupost municipal per al 2024 ORDRE DEL DIA DEL PLE Vídeoacta i documentació LA NOTÍCIA A LA LOCAL Amb els 9 vots a favor de Junts per Tiana i PSC el ple municipal ha aprovat inicialment el Pressupost…
Ple del 3 d’octubre de 2023 La licitació per a l’explotació del bar del Casal centra el ple municipal del mes d’octubre ORDRE DEL DIA DEL PLE Vídeoacta i documentació NOTÍCIA A LA LOCAL El ple ordinari del mes d’octubre ha aprovat la licitació de la concessió per a…
Skip to content