Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > Ple Municipal del 9 de gener del 2024

Ple del 9 de gener del 2024

El pla municipal per a emergències centra el ple municipal del mes de gener.

Ple 9 de gener 2024

El ple municipal del mes de gener va aprovar inicialment per unanimitat el DUPROCIM elaborat per la Diputació de Barcelona. “Complim avui amb una assignatura pendent d’aquest municipi. La de disposar d’un pla de protecció civil municipal, tal com marca la llei i en concret el DECRET 155/2014, de 25 de novembre, en el qual es fixa com han de ser aquests plans de protecció civils municipals”, va destacar l’alcalde, Isaac Salvatierra.

El document aglutina tots els aspectes de salvaguarda dels béns i la població del municipi: Espai de recopilació d’informació essencial per qualsevol mena de risc; Conjunt d’indicacions per als responsables municipals de l’emergència, per tal que puguin actuar correctament davant d’un incident al municipi; I contempla tots els elements vulnerables que puguin patir danys greus en cas d’emergència i estableix els protocols per al seu avís i rescat.

Tots els grups municipals van aprovar per unanimitat la ratificació del Decret d’Alcaldia d’aprovació del conveni de col·laboració amb el  Departament d’Educació de la Generalitat per al desenvolupament del projecte singular Tiaana a l’institut Tiana. La portaveu de JXCAT, Montse Torres va preguntar “quin import costarà a l’Ajuntament?”. La regidora Eulàlia Serrat va explicar que el programa no té cap cost. 

Pel que fa a les mocions, la moció del grup municipal de Junts Tiana en defensa de la llengua catalana es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups municipals i el regidor no adscrit i l’abstenció del PP. 

Els grups municipals i el regidor no adscrit van presentar diverses preguntes al final del ple:

El portaveu del PSC, Miquel Santiago, va preguntar sobre les accions previstes per estar preparats aquest estiu per lluitar contra els possibles incendis. El regidor d’Acció Climàtica, Sergi Manzanares, va respondre que hi ha dues fases d’acció: La prevenció i la reacció en cas de foc: “Pel que fa a la reacció, avui mateix s’ha aprovat el DUPROCIM, el pla municipal d’emergències, un document normatiu que avalua tots els riscos i que és un protocol d’actuació en cas que es produeixi un incendi. Aquest pla donarà les eines que no teníem fins ara en cas d’incendi. I pel que fa a la prevenció, l’Ajuntament fa un seguit d’accions preventives durant l’hivern, abans no comenci la temporada de risc d’incendi forestal”. 

El regidor va exposar que “som conscients, que l’augment de les temperatures i de períodes de sequera, poden provocar incendis forestals més sovint i de major intensitat” i va detallar les accions per a protegir l’àrea urbana front episodis d’incendis forestals:

  1. Una bona Planificació forestal a nivell local.
  2. Col·laboracions de treball amb el Parc Serralada de Marina.
  3. Manteniment dels espais oberts entre l’espai forestal i urbà.

La Diputació de Barcelona fa, una revisió del  Pla de prevenció d’Incendis, i  localitza els punts negres. Bàsicament, les accions es fan des del Parc de Serralada de Marina, coordinades amb l’Ajuntament, i on no arriben ells, ho fa l’Ajuntament. Les accions que portem a terme són:  

  • Manteniment de franges a les urbanitzacions (Costes, Vessants, Virreina,  el Mas Ram i Can Gosch) tal com estableix la llei d’incendis i el Pla de Prevenció, a les urbanitzacions que l’Ajuntament té redactat. Actualment, s’està redactant el Pla de prevenció a la urbanització del Mas Ram. 
  • A través del Pla de Millora d’Accions Forestals de l’AMB, hem aconseguit obrir les franges de les parcel·les de la zona poliesportiva i l’institut, que són municipals. Enguany obrirem, amb el permís dels propietaris, les que són privades.    
  • Cada any es fa el requeriment de neteja a tots els solars urbans perquè estiguin nets abans de St. Joan.  
  • Es realitza també el repàs del ferm i camins, en el marc del Pla de Prevenció d’incendis de la Diputació, per a assegurar el pas dels camions de bombers en cas d’incendi. 
  • Com a mesura de reforç  també hi ha el Pla de Vigilància d’Incendis de la Diputació, on es fan actuacions preventives de detecció de conats o pràctiques que vulnerin la llei d’incendis, en col·laboració amb l’ADF de la Conreria, de la qual Tiana en forma part. 

“A més estem treballant amb el projecte de Ramats de foc per avaluar les possibilitats que hi hagi ramats pasturant en el municipi de Tiana. Ara mateix, però, amb la sequera és difícil implementar-ho com a mesura de neteja del sotabosc”, va concretar el regidor Manzanares.   

El regidor no adscrit Albert Sales va fer una pregunta amb relació a festa de Cap d’Any a la Sala Albéniz, el dia 31 de desembre. El regidor de Joventut, Pau Seda, va respondre punt per punt totes les preguntes: Era una festa coorganitzada entre l’Ajuntament de Tiana i l’entitat juvenil Descorxats. Descorxats té una concessió de serveis d’organització d’un conjunt d’actes culturals i de lleure per a públic jove i adult, aquesta concessió contempla la possibilitat d’instal·lació d’una barra de bar. L’entitat compta amb una assegurança de responsabilitat civil per a la realització de barres i esdeveniments ludicofestius. L’assegurança de l’ajuntament cobreix l’activitat festiva i l’assegurança de Descorxats cobreix l’activitat de la barra i també l’activitat festiva. Dos controladors d’accés van fer el seguiment de l’aforament. Hi va haver una pintada als lavabos que ja s’ha netejat. 

El regidor Seda va tancar la seva resposta concretant que “Descorxats és una entitat que treballa colze a colze amb les altres entitats del poble, sempre acostuma a treballar amb punxadiscs i grups de música del poble i reverteix els beneficis en l’organització de noves festes. Participa de la festa major petita, organitza la festa del carnestoltes i participa de la festa dels racons entre altres esdeveniments. Cal recordar que la formen voluntàries que no cobren per l’organització d’aquests esdeveniments igual que altres tantes persones altruistes que formen part de les entitats socials i culturals d’aquest poble”.

El portaveu d’ERC, Àlex Van Boven, va preguntar sobre comissió de
seguiment dels pressupostos. L’alcalde, Isaac Salvatierra va respondre que la comissió de seguiment dels pressupostos es constituiria aquest mes de gener i que tindria una convocatòria trimestral. El pressupost, les propostes de modificació fetes, els programes electorals dels grups i els informes d’execució pressupostària. Les modificacions per anul·lació de crèdit necessàries perquè els pressupostos del 2024 estiguin equilibrats es faran al llarg de l’any, principalment a partir del primer trimestre es faran les “retencions” que no “anul·lacions” de crèdit. Tècnicament, el pressupost inicial és vigent des de l’1 de gener, tal com es va presentar, perquè durant el termini d’al·legacions ningú en va presentar cap. “Un pressupost és una eina viva que va canviant en el decurs de l’any, a Tiana i a qualsevol poble i ciutat d’Europa. No és una foto fixa i inalterable, sinó un film que es va rodant al llarg de l’any”, va detallar l’alcalde.  

Les preguntes d’Àlex Van Boven, del grup municipal d’ERC, sobre nit de Cap d’Any van quedar respostes amb la pregunta del regidor no adscrit. La regidora Eulàlia Serrat va respondre les preguntes d’Àlex Van Boven, del grup municipal d’ERC, sobre xarxa comunitària d’ajuda mútua: El projecte de Tiana, poble cuidador té un objectiu, que tothom pugui cuidar i ser cuidat al llarg de la vida, que s’ha de desenvolupar a través de dues vies: una és la de crear un paraigua gros i ben enllaçat de tots els agents que participen de la vida del nostre poble (comerços, centres educatius, centres de salut, veïnat, entitats, etc.) i l’altra és la creació d’una xarxa de voluntaris. L’acció d’aquesta xarxa de voluntaris ha de venir definida a partir de l’estudi que ha estat fent l’equip impulsor amb el lideratge de l’agent de suport. Ara mateix, l’agent de suport està ultimant les trobades amb els diferents agents del poble per enllestir l’anàlisi de la manera més completa i profunda possible i, així, engegar el pla d’actuació. 

Àlex Van Boven, del grup municipal d’ERC, va preguntar també sobre la comunitat energètica i plaques solars. El regidor d’Acció Climàtica, Sergi Manzanares va respondre: “Respecte la licitació anem una mica endarrerits, però  estem acabant de preparar els plecs. Respecte la creació de la comunitat energètica, és un procés administratiu que té els seus propis tempos, que ja li avanço que no seran ràpids. Com tampoc ho és, una adjudicació de pisos socials”. 

El ple municipal, mes a mes

Ple del 4 de juny de 2024 El pacte de poble per a la convivència i la participació dels veïns i veïnes per primera vegada segons el reglament de participació ciutadana centra bona part del ple municipal. ORDRE DEL DIA DEL PLE Vídeoacta i documentació El ple ha aprovat…
Ple del 7 de maig del 2024 Els ajuts per al casal d’estiu han centrat el ple municipal del mes de maig. ORDRE DEL DIA DEL PLE Vídeoacta i documentació El ple ha aprovat per unanimitat les bases per a la concessió d’ajuts a casals d’estiu. Les bases han…
Ple Municipal Extraordinari i Urgent del 9 d’abril de 2024 El ple ha aprovat amb set vots a favor i 4 en contra la ratificació de la convocatòria d’urgència. El regidor de Junts per Tiana, Sergi Manzanares, excusa la seva presència. ORDRE DEL DIA DEL PLE Vídeoacta i documentació…
Skip to content