Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > Ple municipal del 6 de febrer de 2024

Ple 6 de febrer de 2024

La constitució del Consell Consultiu i Assessor de Mitjans de Comunicació
Municipals de Tiana centra el ple municipal.

El ple municipal va aprovar per unanimitat la pròrroga d’un any del contracte de la gestió del servei públic de recollida i trasllat de residus sòlids urbans i neteja viària. L’acord preveu la disposició de despesa per un import de 506.610,22 euros (IVA inclòs) corresponent a la neteja viària i una autorització i disposició de despesa pels imports de 369.427,28 euros (IVA inclòs) corresponent a la recollida de residus. 

L’article 9 del Plec de condicions administratives particulars preveu que la durada del contracte és de 10 anys i que es preveuen pròrrogues per mutu acord entre les parts per un termini de fins a 2 anys. Per acord plenari del dia 7 de febrer de 2023 es va aprovar una primera pròrroga del contracte, per al període d’un any, restant vigent fins al dia 21 de març de 2024.

El ple va aprovar per unanimitat la constitució del Consell Consultiu i Assessor dels Mitjans de Comunicació Municipals de Tiana. Es recupera així el consell amb la següent la composició inicial:

  • President: l’Alcalde Isaac Salvatierra Pujol
  • La Regidora de Junts per Tiana: Eulàlia Serrat de Mas
  • El Regidor del PSC:bMiguel Santiago Franco
  • La Regidora de Junts per Catalunya: Montserrat Torres Prenafeta.
  • El Regidor del PP: Diego Parra Gigante.
  • El Regidor d’ERC: Alejandro Van Boven Campoy. 
Pel que fa al conveni bilateral amb l’Associació Pobles que Cuiden, aquest es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups municipals i l’abstenció del regidor no adscrit. El Ple de l’Ajuntament a la sessió celebrada el dia 18 de juliol de 2023 va
acordar adherir-se a la Xarxa de Comunitats Cuidadores “Pobles que cuiden”,
subscrivint el seu manifest.

Pobles que Cuiden és l’associació que ens ha d’ajudar a impulsar el projecte per fer de Tiana una comunitat cuidadora. El conveni té una durada d’un any i es pot prorrogar anualment durant tres anys més. “El conveni amb Pobles que Cuiden ens permet tenir a disposició del municipi una persona (que anomenem Agent de Suport) que centralitzi i coordini  tota la tasca que es faci, no només des de la Xarxa de Voluntaris que s’ha començat a treballar per a crear, sinó també per fer d’enllaç de tots els agents que participen de la comunitat i que fan feina amb relació a les cures. A més a més, també ens proporciona l’assegurança de responsabilitat civil per als voluntaris”, va explicar la regidora d’Educació, Eulàlia Serrat. 

El conveni també permet que tinguem a disposició nostra una programa de suport informàtic per a agilitzar totes les peticions i demandes, tant per part de gent que vulgui fer de voluntària com per part de persones que reclamin suport i atenció de la xarxa. A banda d’això, Pobles que Cuiden s’encarregarà de les formacions tant per la xarxa com de l’acompanyament a l’Agent de Suport. 


“La diagnosi, que s’enllaça amb el diagnòstic de Salut Social i Comunitària que ha presentat la Regidora Susanna Capell i que ha anat fent l’equip impulsor juntament amb l’Agent de Suport està llesta, de manera que podrem presentar-la en una Junta de Portaveus o, si ho desitgen, en un espai a banda, juntament amb el Pla d’Acció, com s’ha fet amb el Pla de Salut”, va puntualitzar la regidora Serrat. 

El portaveu del PSC, Miquel Santiago, va destacar durant la seva intervenció que “és important enfortir la xarxa de suport social a Tiana”, i que són “precisament accions com aquesta les que fan que Tiana un poble veritablement diferenciador”.

La portaveu de Junts X Catalunya Tiana, Montserrat Torres, va exposar “continuem sense posar una limitació a les partides”. També va qüestionar “la persona que han triat”: “D’on l’han tret aquesta persona?”. També va destacar que no és obligació dels governs municipals fer “aquestes coses”. “Si les coses obligatòries les tinguéssim, em semblaria estupend, però és que no tenim ni les coses obligatòries”, va reblar. 

Diego Parra, portaveu del PP, va exposar que “és un tema que s’ha de treballar. La despesa per aquest primer any és de 10.000 euros i no sabem quina serà la de després”. Per la seva banda el portaveu d’ERC, Alex Van Boven va demanar “reduir la partida” pressupostària. El regidor no adscrit Albert Sales va argumentar la seva abstenció pels seus dubtes sobre la continuïtat del projecte econòmicament. 

Pel que fa a les mocions, es van aprovar per unanimitat la moció de suport al personal d’infermeria del regidor no adscrit i la moció de JXCAT sobre diverses millores a la via pública.

El ple municipal, mes a mes

Ple del 7 de maig del 2024 Els ajuts per al casal d’estiu han centrat el ple municipal del mes de maig. ORDRE DEL DIA DEL PLE Vídeoacta i documentació El ple ha aprovat per unanimitat les bases per a la concessió d’ajuts a casals d’estiu. Les bases han…
Ple Municipal Extraordinari i Urgent del 9 d’abril de 2024 El ple ha aprovat amb set vots a favor i 4 en contra la ratificació de la convocatòria d’urgència. El regidor de Junts per Tiana, Sergi Manzanares, excusa la seva presència. ORDRE DEL DIA DEL PLE Vídeoacta i documentació…
Ple del 2 d’abril del 2024 La nova ordenança pels abonaments de la piscina municipal i la nova dotació per al Casal d’Estiu centre el ple municipal del mes d’abril.  ORDRE DEL DIA DEL PLE Vídeoacta i documentació El ple municipal del 2 d’abril va acordar la pròrroga per…
Skip to content