Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > Petites mosques negres: què són i què hi podem fer
A small reddish-yellow and black mosquito-like insect (but lacks mosquito-typical sharp proboscis) posing on a green leaf

Els darrers dies s’ha detectat una presència elevada de petites mosques negres que es concentren a l’interior d’habitatges prop de punts de llum o a l’entorn de les finestres. Es tracta d’una problemàtica que no és exclusiva de Tiana sinó que afecta diferents municipis del Maresme i l’àrea metropolitana. S’ha recollit mostres de les mosquetes de Tiana i s’han facilitat al laboratori de l’empresa que l’ajuntament té contractada pel control de plagues, desinfecció desinsectació i desratització. El laboratori ha pogut concloure que es tracta d’una mosqueta de la família Mycetophilidae. Es una família que comprèn més de 4.500 espècies diferents i 230 gèneres.

El seu cicle de vida sol ser entre 2 i 10 dies des de l’estat larvari fins al desenvolupament de la mosca. No piquen i no representen cap plaga. El seu origen es deu a les pluges i les terres humides i baixes temperatures per l’època de l’any i a causa d’acumulació de matèria orgànica dins les cases. Amb l’augment de les temperatures dels pròxims dies s’espera que tendeixin a desaparèixer.

L’origen

Bàsicament, es tracta d’una mosca vinculada a la humitat del sòl. En alguns llocs les coneixen com mosques d’humitat del sòl. Les pluges de les darreres setmanes, que han deixat el terra humit, més les temperatures més suaus del que és habitual per aquesta època de l’any, han creat les condicions idònies per a l’aparició i proliferació d’aquests insectes. Aquestes condicions de temperatura i humitat han provocat una eclosió massiva a diferents localitats de Catalunya de la mosca.

Habitualment les pluges continuades com les d’aquests dies són a la primavera o a la tardor quan les temperatures acostumen a ser més baixes que les actuals i no afavoreixen la proliferació d’aquest tipus de mosques.

Consells i recomanacions

Aquest tipus d’insectes no requereixen control per què no constitueixen plagues. La identificació dels llocs de cria no són fàcils i els tractaments dels llocs poden presentar limitacions. Però us fem un seguit de recomanacions per minimitzar les molèsties:

  • Si s’identifiquen punts amb fongs o matèria orgànica en descomposició, s’han d’eliminar per impedir que les larves es puguin desenvolupar.
  • Els adults es poden controlar mitjançant productes contra els insectes naturals (piretrines naturals).
  • La presència a l’interior d’instal·lacions ens indica, en general, que cal implantar mesures d’aïllament de l’exterior mitjançant la instal·lació de xarxes mosquiteres.
  • No acumuleu a casa matèria orgànica i si teniu escombraries tapeu-les bé.
Ves al contingut