Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > L’Ajuntament, al costat dels veïns i veïnes

Després d’un mes intens, els llogaters i llogateres dels pisos de protecció oficial de Can Gaietà respiren més tranquils. L’anunci per part de l’empresa concessionària, sense informar l’Ajuntament, d’una pujada del gas pel 2023 i una refacturació retroactiva del 2022 desorbitades van activar les alarmes. Des de l’equip de govern hem forçat un acord signat amb Visoren per evitar que es girin més rebuts retroactius i no s’apliquin les noves tarifes. Hem posat el cas en mans de Consum, hem donat assessorament jurídic al veïnat per centralitzar les reclamacions i ens hem coordinat tots els ajuntaments afectats per fer una auditoria de gestió. En paral·lel, la regidora Núria Amado supervisa les actuacions pendents al bloc, a causa d’un dèficit de manteniment.

Sí als pressupostos, no a l’alarmisme

Els pressupostos del 2023 ja avancen després que el ple hagi tombat les al·legacions presentades per un regidor del grup d’ERC, cosa que n’ha retardat l’aprovació definitiva. Amb les primeres dades d’execució pressupostària del 2022 –la foto final estarà disponible com cada any amb la liquidació– s’ha confirmat que les al·legacions que la portaveu d’ERC va presentar al pressupost 2022 tampoc tenien raó deser. S’havien pressupostat 803.000 € d’ingressos per l’impost per la plusvàlua i s’han recaptat 826.000 €. Es va fer una estimació prudent calculant els ingressos dels últims 7 exercicis i aplicant una reducció del 35% en previsió al nou mètode de càlcul i a les devolucions de l’impost motivades per les sentències del TC del 2017, 2019 i 2021.

Les al·legacions de l’oposició demanaven que la reducció fos del 25%, menor i tot que aquest 35% que es va aplicar. Sobre l’import de construccions, la recaptació ha estat de 571.000€, per damunt dels 562.000€ pressupostats. De la taxa de llicències, s’han recaptat 162.000 € i s’havien pressupostat 141.000 €. Amb la liquidació es podrà analitzar l’efecte de les devolucions de la plusvàlua per les sentències judicials.

La Diputació, que té delegada la gestió tributària, analitza totes les reclamacions i dona prioritat a les més antigues i de més volum per reduir interessos de demora. En cap cas les devolucions posaran en perill les finances municipals, ni és cert que s’hagin recaptat 700.000 € menys dels previstos, com s’ha dit al ple. Els pressupostos tenen una funció redistributiva perquè els ingressos retornen a la ciutadania en serveis públics i en polítiques socials i comunitàries. Intentar crear pànic o demanar retallades amb dades parcials de l’exercici passat és irresponsable.

Editorial Plaça de la Vila, núm. 5

Skip to content