Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > Gairebé 5.000 arbres formen el nou inventari d’arbrat urbà de Tiana

L’Ajuntament ha fet l’inventari dels arbres, tant dels carrers com dels parcs públics, per poder analitzar el seu estat de salut i fer una bona gestió diària de l’arbrat del municipi. L’eina permet establir un control sobre el nombre de baixes, les campanyes de poda o la gestió integrada de plagues, entre altres.

Es tracta d’un document de planificació que orienti a l’hora de plantejar qualsevol actuació de reforma, millora o, fins i tot, de substitució d’un exemplar d’una forma ordenada i tècnicament adequada, tenint en compte, entre altres casuístiques la situació de sequera i de canvi climàtic que permeti comptabilitzar la presència d’arbrat amb la trama urbana del nucli urbà.

El document és el primer pas per a la redacció de documents estratègics com, per exemple, el Pla Director d’Arbrat o altres documents com els Plecs de Condicions Tècniques o la catalogació d’alguns exemplars. També és l’eina que s’utilitza en aquest període de sequera per fer el reg de supervivència d’algunes espècies.

L’inventari d’arbrat urbà del municipi de Tiana el conformen un total de 4.726 arbres vius de 118 varietats de tots els parcs, carrers, places, equipaments municipals i altres espais lliures de titularitat pública del municipi de Tiana. Amb tot, l’arbrat preexistent mai s’ha gestionat de forma general i planificada. Només l’any 2016 es va redactar un pla de gestió de la poda gràcies al suport de la Diputació de Barcelona.

 

L’espècie més freqüent és el plàtan (Platanus x acerifolia) amb un total de 1.130 exemplars (24%), seguida per la robínia (o falsa acàcia) amb un 10%. Després hi ha la xicranda (Jacaranda mimosifolia) i la morera (Morus alba), amb un 7%.

A banda de les espècies amb una major freqüència, també cal tenir en compte que al conjunt del municipi hi trobem un total de 380 exemplars de pins, que suposen un 8% del total de l’arbrat urbà del municipi de Tiana. Les 10 espècies més freqüents del municipi representen més del 50% del total d’arbres del municipi.

La majoria d’arbres urbans (45%) del municipi de Tiana són petits (de menys de 6 metres d’alçada). Els arbres mitjans (entre 6 i 9 metres d’alçada) representen un 42%; els arbres grans (entre 9 i 15 metres) representen un 12% i; els arbres enormes (de més de 15 metres) únicament un 1%.

Actualment, el municipi no disposa de cap arbre catalogat ni amb cap tipologia de protecció, sigui a nivell local o superior. Tot i això, hi ha alguns arbres que l’inventari recomana poder catalogar “com a mínim com arbre d’interès local”.

L’estat actual de l’arbrat

Malgrat les condicions de sequera del període en què s’ha portat a terme l’inventari, que ha estat durant el mes de febrer, durant el treball de camp s’ha observat que l’estat dels arbres és un 85% normal, un 11% alterat i un 4% molt alterat. L’estat s’estableix segons els criteris de la Diputació de Barcelona que valoren el nivell fisiològic i estructural que permet definir el seu estat general d’una manera ràpida i
visual.

Bona part de les alteracions corresponen a ferides de poda o a defectes d’estructura generats per la pròpia poda, o bé, per cops i altres danys mecànics provocats com a conseqüència a les condicions de plantació (majoritàriament per escocells i voreres insuficients).

En l’inventari s’ha detectat un total de 541 baixes (10% del total de posicions) que corresponen a:
• 207 escocells o posicions buides (sense arbre).
• 212 soques.
• 66 exemplars morts.
• 56 posicions eliminades.

Descarrega’t clicant aquí l’inventari.

Skip to content