Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > Escolta Jove, un nou projecte centrat en l’adolescència i les seves necessitats

El programa Escolta Jove, que impulsa la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Tiana, té com a objectiu generar vincles amb les persones joves mitjançant accions sostingudes en el temps, que permetin teixir les confiances necessàries per abordar les vulnerabilitats vivencials específiques d’aquest col·lectiu. Els governs locals a través dels seus serveis de joventut enfronten el repte de tractar, gestionar i prevenir aquest increment de vulnerabilitats, així com les seves possibles conseqüències.

A Tiana, el projecte persegueix la vinculació dels adolescents i joves al nou servei per acompanyar-los en situacions de possible risc social amb dificultats d’adaptació al sistema educatiu, al món laboral, al seu trànsit a la vida adulta o situacions personals i dificultats en el transcurs del seu cicle vital. El poble de Tiana ha d’esdevenir un actor i una possibilitat en el marc del poble viu, educador i cuidador en què l’entorn diari dels adolescents i joves esdevingui un actiu de salut i benestar.

Escolta Jove compta amb 4 professionals dedicats al projecte que fan la intervenció en medi obert d’àmbit socioeducatiu, encaminat a la prevenció, protecció, detecció de casos de risc, d’integració social, i benestar emocional i afectiu dels adolescents i joves del nostre poble. El projecte està finançat per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Tiana.

Es treballaran totes aquells hàbits i conductes de risc que es detectin i les que es considerin necessàries:

 

Aquest pilot es complementa i coordina amb les polítiques de joventut i educació actuals del municipi, però especialment reforça l’àmbit socioeducatiu i psicosocial en medi obert, no abordada de forma específica en el Pla Local d’adolescència i joventut de Tiana. També respon a les línies de treball del segell CAI de Ciutat Amiga de la Infància i adolescència que s’està duent al municipi i especialment a tota l’àrea de promoció de la salut social i comunitària que s’està desenvolupant a Tiana amb el Diagnòstic de Salut amb mirada local, que aporta xifres en l’àmbit de la salut mental més altes que a la resta de Catalunya.

Així mateix, aquest nou servei serà de vital importància en el desenvolupament del nou equipament juvenil de Cals Frares que inclou el PIJ.

Escolta Jove, en tres fases

Durant els mesos de març, abril i maig s’ha desenvolupat la primera fase del projecte, que ha inclòs fer un mapeig dels recursos actuals per adolescents i joves a Tiana i rodalia que indiqui els espais actuals de relació i contacte; identificar els recursos especialitzats que corresponen a Tiana (àrea del Maresme, Consell Comarcal de Maresme, Badalona i BSA); fer un mapeig dels recursos actuals per adolescents i joves a Tiana i rodalia que indiqui els espais actuals de relació i contacte; s’ha fet un DAFO que analitza i posa en relleu la situació actual dels adolescents i joves a Tiana, per tal de poder prendre les decisions estratègiques més adequades; i s’ha fet una primera detecció de les situacions de dificultat i conflicte social que afecten a infants i joves en coordinació amb l’Institut de Tiana, les entitats socials i culturals de Tiana, les entitats i clubs esportius de Tiana, el Consell d’Adolescents, la Policia Local i les regidories de Joventut, Serveis, Socials, Educació, Salut, Igualtat, Esports i Cultura.

Actualment, durant els mesos de juny i juliol, s’està desenvolupant la fase 2, amb el disseny del Pla d’acció planificant i aplicant activitats i tallers grupals que incloguin la intervenció i prevenció. En el marc d’aquestes activitats es va organitzar el Primer de Torneig de Futbol Nocturn per a joves que va comptar amb més de 100 participants, dels 12 als 22 anys, i 11 equips, tant de Tiana com de fora.

Aquesta fase inclou implementar accions de prevenció i d’intervenció per satisfer necessitats de la comunitat, mantenir contactes amb altres entitats de serveis socials, centres d’ensenyament i serveis sanitaris, per facilitar-los i obtenir informació sobre la situació general i els progressos de les persones i la derivació a serveis especialitzats de la xarxa de salut, salut mental o serveis socials adscrit a Tiana en coordinació amb les Regidories corresponents.

La tercera fase tindrà lloc durant els darrers mesos de l’any a partir de setembre i inclou el seguiment del Pla d’acció que s’ha formulat a la Fase 1, avaluant el pla per valorar possibles necessitats o canvis; la derivació a serveis especialitats de la xarxa de salut, salut mental o serveis socials adscrit a Tiana en coordinació amb les regidories corresponents; la sistematització i recollida de dades per avaluació; l’informe final i propostes de millora, i la planificació continuïtat recurs per a l’any 2024.

Skip to content