Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > Es retira el cablejat en desús per garantir una xarxa viària segura i un paisatge urbà de qualitat

La Policia Local està fent recerca per retirar el cablejat en desús i el que genera un risc.

La regidoria de Via Pública ha engegat la retirada del cablejat en desús de les companyies telefòniques i la recol·locació del cablejat que no està instal·lat a l’altura pertinent. L’Ajuntament ha requerit a les principals empreses de telefonia la reparació i ordenació de la xarxa en ús i la retirada definitiva dels punts que estan fora de servei, per tal de garantir una xarxa viària segura i un paisatge urbà de qualitat.

Segons l’informe de la Policia Local, del 14 de maig d’aquest any, els camions tenen dificultat per circular en algunes vies i poden arribar a enganxar-se amb el cablejat, ocasionant un perill tant per ells mateixos com per a la resta d’usuaris de la via. L’alçada mínima en trams urbans del cablejat ha de ser de 5 metres, i en alguns casos a Tiana no arriben als 4 metres.

També s’ha detectat cablejat trencat i mal lligat al mobiliari urbà, com són els fanals o senyals de trànsit, a causa de la manca de manteniment el que provoca un gran impacte vidual decadent. A més, hi ha capses de registre trencades en pòsters de la vorera a l’alçada de la mà generat un perill per als vianants.

Les primeres actuacions s’han fet a cals Frares, a la cruïlla entre can Jordana i can Bruguera; al passeig de la vilesa a l’altura de Pau Giralt i a can Basora. L’altura dels cables estava per sota els 4 metres, no estaven ben subjectats, estaven lligats a elements de la via pública i no estaven connectats enlloc.

Tant la regidora de Via Pública com la Policia Local continuen fent l’estudi de tots els carrers per retirar el cablejat en diferents zones de Tiana i a partir del mes de setembre es faran els carrers del centre.

Ves al contingut