Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > Els números preocupen

En el passat Ple d’octubre es van aprovar els pressupostos del 24 per part de l’equip de govern fent ús de la majoria absoluta que gaudeixen.
Per fer un resum ràpid, la part d’ingressos presenta un fort increment que prové d’una pujada de l’IBI del 25% (!!) i per endeutar el consistori en 1,3 milions d’euros per fer inversions de dubtosa necessitat o urgència que justifiqui l’endeutament de tots.
En la part de despeses ens trobem que, tot i demanar un esforç tan important als ciutadans de Tiana amb un increment d’impostos d’aquesta magnitud, no només aquest equip de govern no fa cap esforç en reduir despeses (que haguessin facilitat no apujar tant els impostos) sinó que l’augmenten passant dels 10,7 milions d’euros als 12,5.

Per part d’ERC, vàrem denunciar al Ple que no és coherent (ni just) demanar als ciutadans un esforç econòmic d’aquesta magnitud i que l’equip de govern no faci cap esforç en intentar reduir despeses sinó al contrari, augmentar-les, i que endeutar el consistori hauria de ser per projectes que fossin realment d’interès general i necessaris.
Però la nostra preocupació va més enllà, hem aprovat els pressupostos del 24 i encara no s’ha pujat a Ple la liquidació dels pressupostos del 22 i estem a punt d’acabar el 23. I entre d’altres coses, ens preguntem on estan els 200.000 € d’inversions i els 300.000 € de romanent que es van passar a l’exercici 22 així com els 200.000 € d’inversions i 300.000 € de romanent del 23.
Algú ha vist alguna millora o que s’hagi fet realitat algun projecte a Tiana que ens pugui explicar on ha anat a parar aquest milió d’euros?

Skip to content