Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > El Ple aprova inicialment el Pressupost municipal de 2022, que se situa en 10,6 milions d’euros

El pressupost creix més del 5,2% i supera la xifra de 200.000 € d’inversió,

El ple municipal ha aprovat inicialment aquest dimarts el projecte de Pressupost de l’Ajuntament de Tiana per a l’exercici 2022, la plantilla de personal de l’Ajuntament i les Bases d’execució. La proposta presenta uns comptes equilibrats de 10,6 milions d’euros, una xifra que inclou la despesa corrent, el pressupost d’inversions i les despeses financeres. Es preveu obtenir 10,6 milions d’euros d’ingressos. El pressupost creix en 531.000 euros en relació amb el pressupost vigent, en pròrroga de 2021. El creixement és del 5,2%. Hi ha previstes inversions per valor de 200.000 euros. El projecte s’ha aprovat amb els vots a favor de Junts per Tiana, PSC i Junts per Catalunya i els vots en contra d’ERC i la regidora no adscrita.

Consulta com l’alcalde, Isaac Salvatierra, ha explicat a través de la memòria d’alcaldia aquests pressupostos.

UN PRESSUPOST PER ENFORTIR EL POBLE

El projecte del pressupost 2002 s’ha elaborat amb criteris de control de la despesa municipal i cercant alhora l’eficiència i l’eficàcia en la prestació i gestió dels serveis, i consolidant les inversions ja iniciades i projectant-ne de noves. L’augment de la despesa ja executada i la reducció de la previsió d’ingressos de l’impost de la plusvàlua es veu compensat per un augment dels ingressos estimats de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), atès les llicències d’obres majors en curs. Es tracta d’un pressupost prudent i equilibrat per activar l’Ajuntament de Tiana i disposar de capacitat suficient per a una bona gestió municipal.

La proposta presentada pel govern municipal es basa en tres premisses: la situació d’incertesa global en un context d’augment de la inflació i de brusca frenada de la recuperació econòmica; el fet que bona part de la despesa ja està executada, i la determinació de complir els objectius d’equilibri econòmic i financers fixats per l’Estat. L’alt nivell d’execució del pressupost prorrogat de despesa dona un marge escàs de maniobra a l’hora de prioritzar polítiques concretes en el projecte de Pressupost per al 2022 del nou equip de govern.

L’assignació dels recursos pressupostaris del 2022 s’ha orientat en base a l’acord de govern municipal, amb l’objectiu d’avançar en l’enfortiment del poble educador, la justícia social, la millora de la qualitat de vida, la lluita contra l’emergència climàtica, el poble viu i un progrés econòmic compartit. Les prioritats son millorar el benestar comú, l’educació, la seguretat i la transformació sostenible.

DESPESES PER PROGRAMES MUNICIPALS

Els Serveis de caràcter general, que aglutinen tot el gruix del funcionament de l’administració local, encapçalen el rànquing de distribució de despesa, segons la classificació per programes, amb un 14,9% sobre el total de la despesa corrent. En segon lloc se situen les polítiques de Benestar Comunitari (espai públic, neteja, gestió de residus, enllumenat públic), amb un 14,6% sobre el total de la despesa corrent. Les segueixen les polítiques d’Educació (12,7%) i Habitatge i urbanisme (10,4%).

La política de Seguretat i mobilitat ciutadana representa el 9,5% de la despesa corrent amb un total, de 963.000 euros. L’increment respecte el 2021 és del 4,9%, per sobre la mitjana d’increment total.

La política d’Habitatge i urbanisme representa el 10,4% del total de despesa corrent, amb un import d’1 milió d’euros. Pel que fa a la Benestar comunitari, que engloba tots aquells serveis vinculats al subministrament d’aigua municipal; recollida, eliminació o tractament de residus; neteja viària; conservació del cementiri o gestió de l’enllumenat públic, s’hi destinen 1,4 milions d’euros, el que suposa un 14,6% sobre el total de la despesa corrent.

Tot l’àmbit de Serveis socials està agrupat en aquesta política de despesa, que puja al milió d’euros, una de les més elevades del pressupost. La meitat del pressupost (500.000 euros) es destina al contracte de prestació de les places públiques de la residència de la gent gran.

La despesa en Educació suposa el 12,7% sobre el total de la despesa corrent que inclou la gestió de l’escola bressol municipal i l’escola de música i dansa municipal. També s’hi inclouen tots els programes escolars, diversificació curricular a secundària i el programa de qualificació escolar de formació professional.

La política de despesa de Cultura suposa el 5,8% del total de la despesa corrent. Les activitats vinculades al cicle festiu, la programació estable i el funcionament de la biblioteca suposen el 75% del total.

LES INVERSIONS

S’han consignat un import de  200.000 euros, finançades amb un préstec de la Caixa de Crèdit, que es pretén signar amb la Diputació de Barcelona amb un tipus del 0%. La proposta de Pressupost 2022 recull quatre projectes:

  • La creació de més aparcaments en superfície al Camí Alt d’Alella, en un context de pacificació creixent dels carrers del nucli antic del poble (Sant Cebrià, Lola Anglada, Centre).
  • La reforma interior de l’edifici de l’Escorxador per a reubicar serveis municipals, un cop entrin en funcionament els nous espais per a entitats i per a joves de Cals Frares, amb el trasllat de l’Espai Jove i el Punt d’Informació Juvenil.
  • La millora de la sala polivalent del Casal, com a espai per a exposicions, reunions i conferències.
  • La creació d’una nova àrea d’esbarjo per a gossos que substitueixi la situada a Can Matas.

 

Skip to content