Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > Comunitat energètica: l’Ajuntament instal·larà plaques solars que rebaixaran el rebut d’unes 160 famílies

Tiana avança en les ener­gies verdes. Ja fa temps que l’Ajuntament ajuda les famí­lies que instal·len plaques solars a casa, bonificant-los l’IBI i l’impost d’obres i cons­truccions. I ara arrenca un projecte pensat sobretot per a les llars que no tenen possibi­litat de posar plaques a la teulada, però que igualment volen contribuir a reduir la contaminació i, de pas, estal­viar-se uns quants euros a la factura de la llum. 

La comunitat energètica s’ha presentat aquest dijous a Can Riera amb l’alcalde Isaac Salvatierra i l’empresa KM0 Energy, que gestiona el pro­jecte a Tiana per encàrrec de l’Ajuntament. 

Plaques en sòl municipal 

L’invent es diu comunitat energètica local o, per ser més precisos, instal·lació d’autoconsum col·lectiu

I, a la pràctica, funcionarà així: l’Ajuntament instal·larà pla­ques solars en uns terrenys a la Vinyeta —concretament, entre el carrer de les Flors i el carrer Vinyeta— i, en una pèrgola, sobre els aparca­ments del carrer Verge del Pilar. L’energia que generin aquestes plaques es vendrà a les empreses elèctriques. I unes 160 famílies es podran descomptar l’electricitat generada de la seva factura, com si tinguessin plaques a la teulada de casa. 

Un cop fets els tràmits amb l’empresa comercialitzadora, les 160 llars que participin en el projecte rebran el rebut amb un nou concepte, “Energia autoproduïda”, que en comptes de sumar, resta. L’estalvi mitjà es preveu que sigui d’entre 200 i 400 euros l’any. 

Plaques al solar de la Vinyeta

D’entrada, seran 160 famí­lies, perquè les plaques que muntarà l’Ajuntament tenen una potència de 160 kW, i s’assigna un kW per casa. Però la comunitat pot anar creixent en el futur: com més plaques s’instal·lin, més energia neta produirà la comunitat, i més famílies s’hi podran apuntar. El sistema és simple i pràctic, i no cal fer cap instal·lació a casa. “No hi ha cap connexió física entre els ciutadans i les plaques solars, és només un vincle administratiu”, explica Xavi Massa, de l’empresa KM0 Energy, que gestiona el pro­jecte a Tiana per encàrrec de l’Ajuntament. 

Ara, el primer pas és co­mençar les obres i, després, caldrà fer tota la paperassa, però l’Ajuntament calcula que, d’aquí a un any, la co­munitat energètica de Tiana pot estar en marxa. 

Les famílies que hi vul­guin participar s’hauran d’inscriure a l’Ajuntament, que establirà uns criteris socials, perquè ningú no es quedi enrere. I, si hi ha més sol·licituds que places dispo­nibles, es triaran les famílies per sorteig, com es fa amb els pisos de lloguer social. 

Projecte innovador 

El projecte és innovador i té escassos precedents. Però, en els llocs on ja s’ha posat en marxa, està funcionant molt bé. KM0 Energy ha muntat una comunitat sem­blant a Caldes de Montbui, que ja està funcionant, amb cinc instal·lacions fotovoltai­ques i 100 kW de potència. A Tiana, seran, d’entrada, 160, però la instal·lació té “potencial de creixement” per arribar a més gent, i per fer de Tiana un poble cada dia més sostenible.

 

Ves al contingut