Parc Esportiu de Can Puigcarbó

L’objectiu del parc es fomentar l’activitat física (a través de la millora del condicionament físic de les persones i la promoció d’estils de vida saludables i actius) i augmentar l’oferta esportiva outdoor atenent sempre a les diferents necessitats esportives i públics objectius  (gent gran, gent amb patologies, adults, joves i infants).

Petanca Tiana

Fundat l’any 1986 com a una de les seccions de l’Agrupació Recreativa del Casal. A principis del 1994 es registra com entitat esportiva a la Federació Catalana de Petanca amb el nom de Club Petanca Tiana.

Piscina Municipal de Tiana

La instal·lació compta amb un 2 vasos d’aigua descoberts

Serveis Socials

Espai destinat a les entitats del poble com a punt de trobada.

Cals Frares

Espai jove

Skip to content