Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > Acord entre l’equip de govern i els treballadors per estabilitzar la plantilla de l’Ajuntament de Tiana
Afecta 20 llocs de treball i té l’objectiu de situar la temporalitat per sota del 8% abans de finals del 2024.

 

L’Ajuntament de Tiana posa en marxa el procés d’estabilització de l’ocupació pública. Afecta un volum de 20 llocs de treball i té l’objectiu de reduir la temporalitat en l’ocupació pública a l’administració local. Aquest dimarts, 17 de maig, els representants dels treballadors i treballadores, el regidor de personal, Antonio Sánchez, i l’alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, han formalitzat l’acord després d’una negociació cordial i ràpida de 15 dies. I aquest dimecres, 18 de maig, s’ha aprovat per Junta de Govern. El termini s’acabava el 31 de maig.

El regidor de personal, Antonio Sánchez, destaca que ”l’estabilització de la plantilla de l’Ajuntament, posa fi a la temporalitat i consolida uns equips que són exemple de servei públic”.

L’acord representa un gran avenç pels treballadors i treballadores de l’ajuntament, ja que 21 places deixen de ser temporals en considerar-se de naturalesa estructural. El fet d’evitar la temporalitat significa una major qualitat en la prestació dels serveis i una tranquil·litat per als treballadors i treballadores municipals que no estaran més en una situació de constant precarietat.

L’acord

El procés d’estabilització es realitza de forma extraordinària, segons preveu la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i afecta els llocs de treball ocupats ininterrompudament de forma temporal durant almenys els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. S’inclouen les places tant de personal funcionari com laboral. Consta de dues vies:

  • 16 places per concurs de mèrits, per a aquells llocs ocupats interinament des d’abans de l’1 de gener del 2016.
  • 4 places per concurs oposició, per als llocs de treball que inicien l’ocupació temporal entre l’1 de gener del 2016 i el 31 de desembre del 2017.

Amb aquest compromís, el govern de Tiana, aposta per ocupació pública estable i de qualitat, com a pal de paller d’una administració moderna, àgil i eficient que dona resposta a les necessitats de la ciutadania. 

El pla d’estabilització de l’ocupació pública s’emmarca en un ampli procés de transformació de l’Administració per adaptar-la al context social i tecnològic del segle XXI, una Administració més àgil, eficient i transparent, amb un nou model de relació amb la ciutadania que posa les persones en el centre.

 

Skip to content