Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > A seguir treballant!

Estimats veïns, veïnes, em sento molt agraït per la confiança que ens heu donat en les eleccions del 28 de maig. Encetem un camí d’esperança, d’il·lusió. De fet, no és un camí nou. De fet, és continuar avançant. Continuar fent salpar vaixells perquè arribin a port. Continuar treballant pel nostre poble. Des d’avui mateix estenem la mà a totes les forces polítiques per arribar a acords sobre els grans reptes de futur.

 

Assumim el mandat democràtic per fer de Tiana un poble millor per viure-hi. Fent comunitat, fent-nos costat, cuidant-nos entre tots. Construint un poble educador, de la mà de la cultura i l’esport de base. Garantint l’accés a habitatge assequible. Lluitant contrala desigualtat de gènere. Millorant les oportunitats educatives, laborals, d’emancipació i de participació activa de la joventut. Treballant per una nova àrea bàsica de salut, el nou CAP. Garan- tint un bon funcionament dels serveis públics. Controlant millor els grans contractes de serveis externalitzats. Enfortint la prevenció i la seguretat. Millorant l’espai públic. Preservant el model de poble. Guanyant espai per als vianants. Lluitant per un comerç viu. Amb la pandèmia hem entès que la proximitat és un valor urbà essencial en aquests temps de crisis encadenades. Fent el carrer espai de trobada. Omplint de poble el carrer. Avançant cap a un poble més accessible i més amable per tothom. En pocs anys és probable que més del 20 per cent de la població de Tiana tingui més de 65 anys. Impulsant, per tant, polítiques d’envelliment actiu connectant les polítiques socials i les polítiques urbanes.

 

Diu Jane Jacobs que les ciutats –o els pobles– tenen la capacitat de proveir alguna cosa per cada un dels seus habitants només perquè, i només quan, són creades per a tothom, pensant en tothom. Hem d’avançar en el poble verd. Reclamant més i millor transport públic. Facilitant l’accés a les renovables amb una comunitat energètica local. Millorant el sistema per reciclar més i millor els residus. Aprenent del passat per millorar el futur. Amb l’economia circular. Amb la vinya, l’horta i el bosc sostenible. En definitiva, les grans polítiques. Però també les polítiques de les petites coses, del dia a dia. Acostant l’Ajuntament al poble. Modernitzant la institució i l’atenció a la ciutadania. Fent anar millor la màquina Ajuntament. Escoltant. Entenent el poble com un espai en què conviuen diverses visions. Fent entrar la ciutadania en els grans espais de presa de decisió. Amb un procés permanent de devolu- ció de poders a la ciutadania. Ens calen visions obertes de govern i de cogovernança, que involucrin i impliquin actors i teixit social.

 

Tenim el mandat de seguir avançant per fer de Tiana un poble més just socialment. Compromesos amb la res pública. La cosa pública. Compromesos amb els ideals republicans. Igualtat i llibertat. Drets, apoderament, respecte a la natura i al patrimoni. Pensa globalment i actua localment. La nostra mane- ra de canviar el món és transformant el nostre poble. Assumint les nostres com- petències (i tot sovint també competències alienes, sobrevingudes), exercint drets i deures com a eina per millorar la vida dels nostres veïns i veïnes. És la nostra petita contribució per millorar el nostre món.

 

Dono gràcies a tots els alcaldes i alcaldesses que m’han precedit pel seu ser- vei al poble de Tiana. I prometo servir- lo amb honradesa, lleialtat, dedicació, emoció i responsabilitat. Amb el desig que, d’acord amb el mandat sorgit del 28-M, els propers 4 anys siguin menys convulsos i puguem treballar per fer un poble millor. Tenim grans desafia- ments. I si avui som aquí és perquè hem superat els obstacles del passat entre tots i totes. Avui som, ara i aquí, perquè recollim el testimoni dels nostres pares i mares, avis i àvies que van lluitar per recuperar els drets i llibertats i per construir un futur millor.

 

Som una baula més de la cadena. D’un poble ric i divers, en constant evolució. Perquè fórem, som i perquè som, serem. En definitiva, som aquí, perquè som poble. I perquè ho volem continuar sent. Amb els desafiaments del segle XXI i les interconnexions necessàries, manco- munades, metropolitanes, globals.

 

Visca Tiana, i a seguir treballant.

Editorial Plaça de la Vila, núm. 8

Skip to content