Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > Ple municipal del 7 de maig del 2024

Ple del 7 de maig del 2024

Els ajuts per al casal d’estiu han centrat el ple municipal del mes de maig.

El ple ha aprovat per unanimitat les bases per a la concessió d’ajuts a casals d’estiu. Les bases han de servir per a poder fer les convocatòries anuals d’aquests ajuts, que estan destinats a infants de Tiana de famílies vulnerables i amb una posició socioeconòmica delicada. “El lleure educatiu és un dret dels infants i no podem desposseir-ne ningú”, ha remarcat durant el ple la regidora d’Educació, Eulàlia Serrat.

Els ajuts han de servir per al gaudi d’un casal d’estiu tirat endavant per entitats registrades al municipi o bé entitats registrades a Catalunya que facin lleure per a infants i adolescents amb necessitats educatives especials o centres d’educació especial. Els infants de Tiana que vulguin anar a casals d’estiu organitzats per aquestes entitats en tindran l’oportunitat independentment del nivell adquisitiu de la seva família. “Posem el focus a qui més ho necessita perquè cap infant de Tiana vegi vulnerat el seu dret a l’educació en el lleure”, ha afegit la regidora.

“Tot el que siguin ajuts a infants més desafavorits JxCat hi estarem sempre d’acord”, ha volgut deixar constància la regidora de JxCAT, Montserrat Torres.

El ple també ha aprovat la modificació de crèdit d’acceptació d’una subvenció de la Diputació de Barcelona que s’incorporen al capítol VI d’inversions per a actuacions en parcs infantils i via pública i equipaments municipals amb els 8 vots de Junts per Tiana i els vots en contra de PSC, JxCAT, PP, ERC i el regidor no adscrit.

El regidor no adscrit Albert Sales ha votat en contra perquè és l’onzena modificació de crèdit i perquè al seu parer destinaria aquest tipus de subvencions a projectes de futur per pal·liar nous episodis de sequera. El portaveu d’ERC, Alex VanBoven, ha reclamat modificacions de crèdit per equilibrar els pressupostos.

Per la seva banda la regidora de JxCat, Montserrat Torres, ha justificat el seu vot en contra: “Vam fer bé a no donar suport a aquests pressupostos i trobem a faltar que ens expliquin on volen invertir la subvenció que ens han donat”.

El portaveu del PSC, Miquel Santiago, ha explicat que “l’Ajuntament ha de dir quines són les prioritats, fer la liquidació del 2023 i equilibrar el pressupost del 2024. Si no difícilment sabrem quines són les prioritats”, per argumentar el vot en contra. “Estem d’acord amb el fons, però no amb la forma”, ha afegit.

L’alcalde els ha plantejat si estan confonent les dues línies de subvencions de la Diputació de Barcelona del PGI. Isaac Salvatierra els ha explicat que “el pressupost inicial va generant crèdit i que els nous recursos s’han d’anar acceptant i incorporant al pressupost”.

També ha detallat que totes les inversions, per petites que siguin, s’estan incorporant al Capítol VI. “Estem alliberant despesa del capítol II. Estem utilitzant els diners de la Diputació per fer front a unes despeses ja previstes. En realitat estem estalviant diners”, ha conclòs l’alcalde.

El ple ha aprovat per unanimitat l’aprovació provisional del Pla Especial Integral d’Ampliació d’ús amb obres a la finca de can Fàbregas. El projecte inclou l’arranjament de l’antiga masia i la conservació del galliner i la rehabilitació de la casa amb un ús principal d’habitatge, allotjament rural i restaurant.
Els punts 6 i 7 del ple es retiren.

Control al govern

JxCat va retirar la moció sobre la creació d’una exempció de pagament de l’impost de construccions, instal·lacions i obres, mentre duri la restricció d’aigua, en obres per canalitzar l’aprofitament d’aigües pluvials i residuals perquè l’Ajuntament de Tiana ja compta amb aquest tipus d’ajuts. La portaveu Torres la va retirar amb el compromís del govern de donar publicitat a la bonificació.

Les mocions del PSC i ERC sobre no destinar el romanent per pagar despesa corrent no van prosperar. Junts per Tiana, amb 8 vots, hi va votar en contra. La seva portaveu Eulàlia Serrat ho va justificar així: “Els diners són dels tianencs i això vol dir fer-los servir perquè la vida els millori”. En aquest sentit, l’alcalde ha demanat “paciència i rigor” als grups a l’hora de fer certes afirmacions quan encara no hi ha l’informe final del tancament de l’any 2023.

El ple del mes de maig va fer dues declaracions institucionals consensuades per tots els membres de la corporació: la del dia Nacional de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i sobre el genocidi a Gaza i l’escalada de tensió al Pròxim Orient. El consens per fer la declaració sobre Palestina ha portat a Junts per Tiana a retirar la moció amb el mateix contingut que estava prevista com a últim punt de l’ordre del dia. El regidor no adscrit va retirar també la moció sobre l’espai al butlletí municipal.

El ple municipal, mes a mes

Ple del 7 de maig del 2024 Els ajuts per al casal d’estiu han centrat el ple municipal del mes de maig. ORDRE DEL DIA DEL PLE Vídeoacta i documentació El ple ha aprovat per unanimitat les bases per a la concessió d’ajuts a casals d’estiu. Les bases han…
Ple Municipal Extraordinari i Urgent del 9 d’abril de 2024 El ple ha aprovat amb set vots a favor i 4 en contra la ratificació de la convocatòria d’urgència. El regidor de Junts per Tiana, Sergi Manzanares, excusa la seva presència. ORDRE DEL DIA DEL PLE Vídeoacta i documentació…
Ple del 2 d’abril del 2024 La nova ordenança pels abonaments de la piscina municipal i la nova dotació per al Casal d’Estiu centre el ple municipal del mes d’abril.  ORDRE DEL DIA DEL PLE Vídeoacta i documentació El ple municipal del 2 d’abril va acordar la pròrroga per…
Skip to content