Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > Ple municipal del 2 de juliol del 2024

Ple del 2 de juliol del 2024

Els nous ajuts econòmics per a l’habitatge han centrat el ple municipal del mes de juliol.

ORDRE DEL DIA

L’alcalde enceta el ple municipal donant la benvinguda al nou secretari municipal que s’ha incorporat recentment a l’Ajuntament. 

El debat entre grups municipals l’han centrat els nous ajuts a l’habitatge que s’han aprovat amb els 8 vots a favor de Junts per Tiana i l’abstenció de PSC, Junts per Catalunya, PP, ERC i el regidor no adscrit. 

El regidor d’habitatge Pau Seda ha exposat els objectius dels nous ajuts i ha explicat les bases. “Els nous ajuts que proposa l’Ajuntament de Tiana tenen un doble objectiu: Ajudar les famílies més desafavorides i en situació de necessitat i obrir la porta a famílies que sense estar en situació de vulnerabilitat tenen ingressos per sota la renda mitjana a Tiana”. 

Els nous ajuts els podran demanar les persones propietàries i  llogateres. “Amb aquests ajuts hi ha més facilitat d’accés a les rendes intermèdies i més percentatge d’ajuts a les rendes més baixes. Per això diem que els ajuts tenen un caràcter més redistributiu”, ha detallat el regidor Seda. 

“Volem que es pugui viure a Tiana, i volem que s’hi pugui viure de forma digne. Aquests ajuts volen contribuir a una Tiana més justa i volen promoure un reequilibri social i econòmic al poble”, ha conclòs el regidor d’habitatge.

El portaveu del PSC, Miquel Santiago, ha demanat a l’equip de govern que “estiguin amatents que aquestes ajudes vagin destinades a les famílies més desafavorides econòmicament”.La portaveu de Junts per Catalunya, Montse Torres, ha exposat que cal “implantar una política d’habitatge que permeti ampliar el parc públic d’habitatge. Que l’ajuntament compri immobles”. “Aquestes bases s’haurien de poder millorar” i demana estudiar un nou enfocament dels ajuts. 

El regidor del PP, Diego Parra, ha demanat que es faci publicitat dels ajuts perquè siguin accessibles per a tothom. El regidor no adscrit Albert Sales ha dit que “s’està venent algo màgic que s’haurà de modificar”.

La portaveu de Junts per Tiana, Eulàlia Serrat, ha tancat les intervencions dels grups explicant que es tracta d’una “línia de drets socials, sovint difícil de garantir des dels ens locals, sota la idea del poble per a tothom. Dins de les limitacions que té un Ajuntament per pal·liar problemes de fons, com és el de l’habitatge, aquesta línia d’ajuts fa una passa més per a no deixar ningú enrere. Aquest govern fa un esforç per suplir mancances estructurals”.

“Mentre el dret a l’habitatge digne no estigui blindat, seguirem veient-nos amb la necessitat de treure línies d’ajuts per a seguir suplint -tímidament- tot allò que no es garanteix ni des  de la Generalitat ni des del Govern central”, ha conclòs Serrat.

El ple ha aprovat per unanimitat el 13 de juny i el 16 de setembre, festes locals del 2025; i l’increment del 0,5% respecte a les retribucions vigents a 31-12-22 i amb efectes d’1-1-23 del personal de l’ajuntament.

La modificació de la plantilla i el catàleg de llocs de treball del personal s’ha aprovat amb el vot a favor de Junts per Catalunya i les abstencions de PSC, Junts per Catalunya, PP, ERC i el regidor no adscrit. 

Es creen dues places de tècnic de contractació i de coordinador de l’OAC. L’alcalde Isaac Salvatierra ha explicat la millora “reforça l’àrea de gestió interna: l’àrea de contractació per tenir més musculatura, i millorar l’oficina d’atenció a la ciutadania”.

Control al govern

Pel que fa la moció del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya per a l’exempció del pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) en les obres de subministrament d’aigua a Can Ratola, s’aprova amb una esmena per adaptar-la a la legalitat.

I la moció de la regidora Montserrat Torres, del Grup Municipal de Junts per Catalunya, sobre obres de manteniment, reparacions i substitucions que s’han de realitzar al poble s’aprova per unanimitat.

El ple es va tancar amb les preguntes del PSC respecte protecció elèctrica a l’Avinguda de la Ciutadella i de JxCAT sobre homenatge a l’Àlvar Suñol i sobre la piscina.

El ple municipal, mes a mes

Ple del 2 de juliol del 2024 Els nous ajuts econòmics per a l’habitatge han centrat el ple municipal del mes de juliol. ORDRE DEL DIA DEL PLE Vídeoacta i documentació ORDRE DEL DIA L’alcalde enceta el ple municipal donant la benvinguda al nou secretari municipal que s’ha incorporat…
Ple del 4 de juny de 2024 El pacte de poble per a la convivència i la participació dels veïns i veïnes per primera vegada segons el reglament de participació ciutadana centra bona part del ple municipal. ORDRE DEL DIA DEL PLE Vídeoacta i documentació El ple ha aprovat…
Ple del 7 de maig del 2024 Els ajuts per al casal d’estiu han centrat el ple municipal del mes de maig. ORDRE DEL DIA DEL PLE Vídeoacta i documentació El ple ha aprovat per unanimitat les bases per a la concessió d’ajuts a casals d’estiu. Les bases han…
Ves al contingut