Search
Close this search box.

Nascut a Barcelona al 1975 va tenir el privilegi, fa uns anys, de poder venir a viure a Tiana amb la seva família.

La trajectòria professional del Miquel ha estat diversa i plena d’experiències a diferents sectors i a diferents parts del món. És pilot d’aviació, una professió que li ha donat l’habilitat per enfrontar desafiaments i prendre decisions sota pressió. La seva experiència a l’aviació li ha forjat una mentalitat resilient i un enfoc precís en la resolució de problemes. A més, té un passat significatiu a l’haver estat al capdavant d’una residència de gent gran. Durant aquest temps, va adquirir una profunda estima per la cura dels altres i la importància de brindar una atenció de qualitat. Aquesta experiència ha modelat la seva perspectiva i ha enfortit el compromís per millorar la vida de les persones grans.

En Miquel està decidit a aprofitar la seva trajectòria professional i personal per fer de Tiana un poble millor. La seva visió integral i la seva comprensió de diferents sectors permeten abordar els desafiaments de manera holística i trobar solucions innovadores, ja sigui promovent el desenvolupament econòmic, impulsant projectes de sostenibilitat o millorant els serveis per la gent gran.

La proximitat és una de les seves qualitats més destacades. Es preocupa profundament per les necessitats i inquietuds de les persones i sempre està disposat a escoltar atentament. Tant si necessites assessorament, com la solució a un problema o, simplement, algú amb qui parlar, en Miquel estarà allà per tu. La seva empatia i calidesa fan que sigui fàcil acostar-s’hi i confiar en el seu suport.

És regidor de l’Ajuntament de Tiana des del 17 de juny del 2023. Forma part del grup municipal del PSC.

Web del PSC

Els regidors i regidores de la Corporació poden rebre retribucions per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

El ple municipal ha aprovat les següents retribucions dels càrrecs electes:

 • Regidores Cristina Comas i Núria Amado, en règim de dedicació parcial, percebent cada una d’elles una retribució anual bruta de 18.000 euros.
 • Regidor Pau Seda, en règim de dedicació parcial, percebent una retribució anual bruta de 16.000 euros.
 •  L’alcalde, Isaac Salvatierra, rep una retribució de 35.800 euros bruts anuals, amb una dedicació del 90% de la jornada.

Les retribucions dels membres que formen part de la Junta de Govern són les següents:

 • Assistència al Ple: 300 euros per cada sessió ordinària.
 • Assistència a la Junta de Govern Local: 300 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import de les dietes corresponents a quatre sessions com a màxim.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • Assistència a Juntes de Portaveus: 100 euros per cada sessió, amb un màxim d’una junta al mes.
 • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris .

Les retribucions dels membres dels grups de l’oposició són les següents:

 • Assistència al Ple: 300 euros per cada sessió ordinària.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • Assistència a la Junta de Portaveus: 100 euros per cada sessió, amb un màxim d’una junta al mes.

Taula detallada de retribucions dels càrrecs electes.

Consulta l’acord de ple aquí.

Contacta amb el regidor

Correu–e: santiagofm@tiana.cat
Horari d’atenció: Dilluns de 9 a 12h. Demana hora a tiana@tiana.cat o al telèfon 93 935 50 11.

Skip to content