Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > Preguntes i respostes sobre l’IBI
Pressupost 2024 Ajuntament de Tiana

Era inevitable? Els pressupostos per al 2024 s’han aprovat per 9 vots a favor (Junts per Tiana i PSC), el major suport en molts anys. Una de les decisions més difícils ha estat l’augment de l’IBI. A Tiana no s’incrementava des de l’any 2005 (els increments posteriors van tenir un efecte neutre per l’actualització del cadastre). En aquest temps, per posar un exemple, a la ciutat de Barcelona l’impost s’ha apujat més d’un 60%. Tiana té un dels IBI més baixos del Maresme i l’augment proposat del 17% (encara hi ha obert el període d’al·legacions i hi ha marge per arribar a acords amb els grups municipals) ens equipara amb Alella, de característiques similars amb el nostre poble. Era inevitable aquest augment? Intento explicar-ho en un format de pregunta-resposta.

Per què baixa un 19% la plusvàlua? Tiana té dues fonts bàsiques de finançament: les transferències que rep d’altres administracions i els impostos directes i indirectes. L’ingrés de dos dels tres impostos ha caigut en picat els últims anys. Especialment important és la caiguda de la plusvàlua per les sentències del TC, que han obligat els ajuntaments a aplicar un nou sistema de càlcul i a retornar retroactivament als ciutadans els imports cobrats de més els anys anteriors. A Tiana, el 2022 es van tornar més de 570.000 euros per la plusvàlua. La reducció d’ingressos per aquest impost és del 19%.

Volem créixer més? Tiana s’ha finançat durant anys amb l’impost de construccions i obres, que permetia fer front a les grans inversions. La decisió valenta a principis de segle de protegir l’entorn de l’Alegria ha permès “tancar poble” i situar el creixement previst a l’entorn dels 10.000 habitants. Hi ha, per tant, un canvi de paradigma. L’última gran font d’ingressos per a aquest impost es va donar aquest 2023 amb el pla urbanístic de Can Matas.

Hi ha hagut falta de previsió? Fa anys que sabem que Tiana necessita més activitat econòmica. No ha estat fins el 2021 que s’ha projectat una modificació del Pla General Metropolità per crear una zona de gestió (no de producció) a tocar de la B-500. La modificació permetrà incrementar els ingressos per la via de l’activitat econòmica, ara mateix inexistent, però això no serà immediat.

L’IBI al Maresme: Tiana continua tenint un de l’IBI més baixos de la comarca i l’augment proposat l’únic que fa és equiparar-nos amb el municipi veí d’Alella.

 

Què ha passat amb el cost dels serveis? La caiguda d’ingressos per la plusvàlua i l’impost de construccions ICIO té un efecte multiplicador si mirem què ha passat aquest 2023 amb les despeses. Els costos energètics, tant la llum com el gas, s’han disparat com mai. També ha augmentat molt el cost dels serveis per l’augment de la inflació.

Consums energia Ajuntament 2013–2023

Estem pagant les noves inversions amb l’IBI? No, l’IBI serveix per pagar l’augment de la despesa corrent. La majoria d’inversions es financen amb el programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona, que subvenciona els costos financers.

Es podien fer retallades? El pressupost 2024 ja retalla despeses no essencials, però en general hi ha molt poc marge. En els propers mesos s’ha de tornar a licitar el contracte de neteja i gestió de residus, que és del 2013. L’increment estimat dels dos contractes, amb preus i població actuals, és de 800.000 euros l’any. Aquesta és la principal causa de l’increment de l’IBI. El pressupost de despesa corrent d’àrees com la de Cultura està congelat i s’han retallat algunes activitats. Aquí podeu veure les dades clau del pressupost 2024 i els diners destinats a cada àrea. Les retribucions dels regidors i regidores son públiques. El model actual de retribucions dels membres del govern i de l’oposició està aprovat i consolidat des del 2019.

Què diuen els informes de la Diputació? La Diputació de Barcelona ha anat advertint en reiterats informes que l’Ajuntament de Tiana té una dependència molt alta d’impostos volàtils com el de construccions (ICIO) o el de la plusvàlua. Des del 2016, la despesa de serveis ha crescut a un ritme mitjà del 3,6% anual. En canvi, els ingressos de finançament bàsic estable (tributs amb padrons fiscals i transferències no condicionades) només creixia a una mitjana del 0,9% anual. Els últims anys s’ha registrat una disminució de l’estalvi anual generat (sense considerar els ingressos volàtils) del 20% al 3%.

Hi ha ajuts per pagar l’IBI? El pressupost per a fer front a les despeses de l’habitatge ha augmentat fins als 65.000 euros. La convocatòria dels nous ajuts socials es farà a partir del gener.

Quan suposa l’increment de l’IBI? L’increment mitjà és de 8 euros al mes per habitatge. Per a un 30% dels habitatges, l’augment és de 4 euros al mes.

Més informació:

Article al butlletí Plaça de la Vila de l’alcalde de Tiana.
Skip to content