Search
Close this search box.
Quarta tinença d’alcaldia – Àrea de Govern i transformació sostenible 
 • Comerç i consum
 • Mercats i fires
 • Convivència i relacions veïnals

Jèssica Herrando va néixer a Tiana l’any 1977. Amb la seva família va estrenar la urbanització de la Ciutadella, les primeres cases de protecció oficial que es van fer a Tiana, i ara viu a can Gaietà. Treballa en una empresa de missatgeria com a cap del departament d’Atenció al Client.

Forma part d’una generació de tianencs que esquivava la mirada furtiva de l’Epi per tirar-se de bomba a la piscina municipal, que omplia l’escenari de la sala Albéniz amb els Pastorets de Josep Maria Folch i Torres i que ha viscut la duresa de la política local en la pell del seu pare, en Quique Herrando, exregidor de l’Ajuntament de Tiana.

És regidora de l’Ajuntament de Tiana des del 17 de juny del 2023. Forma part del grup municipal de Junts per Tiana.

Web de Junts per Tiana

Els regidors i regidores de la Corporació poden rebre retribucions per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

El ple municipal ha aprovat les següents retribucions dels càrrecs electes:

 • Regidores Cristina Comas i Núria Amado, en règim de dedicació parcial, percebent cada una d’elles una retribució anual bruta de 18.000 euros.
 • Regidor Pau Seda, en règim de dedicació parcial, percebent una retribució anual bruta de 16.000 euros.
 •  L’alcalde, Isaac Salvatierra, rep una retribució de 35.800 euros bruts anuals, amb una dedicació del 90% de la jornada.

Les retribucions dels membres que formen part de la Junta de Govern són les següents:

 • Assistència al Ple: 300 euros per cada sessió ordinària.
 • Assistència a la Junta de Govern Local: 300 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import de les dietes corresponents a quatre sessions com a màxim.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • Assistència a Juntes de Portaveus: 100 euros per cada sessió, amb un màxim d’una junta al mes.
 • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris .

Les retribucions dels membres dels grups de l’oposició són les següents:

 • Assistència al Ple: 300 euros per cada sessió ordinària.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • Assistència a la Junta de Portaveus: 100 euros per cada sessió, amb un màxim d’una junta al mes.

Taula detallada de retribucions dels càrrecs electes.

Consulta l’acord de ple aquí.

Contacta amb la regidora

Correu–e: jessicaherrando@tiana.cat
Horari d’atenció: Divendres de 12 a 13:30 h. Demana hora a tiana@tiana.cat o al telèfon 93 935 50 11.

Skip to content