Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > Uns pressupostos molt necessaris

Tiana ja té pressupost municipal per al 2023. Un dels objectius del nou govern constituït l’abril passat era dotar l’Ajuntament de l’estabilitat, el rigor i l’empenta que el poble es mereix. El pressupost és una eina clau per a la gestió pública. Permet prioritzar polítiques i també té una funció redistributiva. El Pressupost 2023 és fruit d’un treball intens de totes les àrees munici- pals, que han enllestit dos projectes en cinc mesos. L’acció del govern municipal avança en 3 dimensions: cuidar, reactivar i transformar.

La Tiana cuidadora. Millorem la qualitat de vida dels tianencs i tianenques. Augmentem els recursos amb seguretat, estructurant el cos, augmentant la plantilla i reformant tot el sistema de càmeres de videovigilància per tenir més eines contra els robatoris. Incrementem els recursos a la recollida de la brossa per buidar més sovint els contenidors i combatre l’incivisme.

Més vida en comunitat. Apostem pel poble educador i pel poble viu i aug- mentem el pressupost de joventut i d’esports amb noves inversions.

L’Ajuntament, al servei del poble. En unes setmanes es començaran a notar canvis profunds en l’atenció a la ciutadania, amb un nou web, millores al portal digital de tràmits, una atenció més personalitzada en la nova Oficina d’Atenció a la Ciutadania i la recuperació de la figura del Síndic/a de Greuges. El ciutadà al centre.

Treballem per la Tiana del futur. A través de subvencions ja concedides i les que s’han d’anar incorporant provinents, sobretot, dels fons europeus NextGeneration, impulsarem la transició energètica, el pla de la vinya i l’avanç cap a l’economia circular amb la millora de la recollida selectiva.

Son uns pressupostos prudents, atès el context d’incertesa econòmica provocada per la inflació, la crisi energètica i l’amenaça de recessió. També cal tenir en compte la reducció d’ingressos de l’impost sobre la plusvàlua per la sen- tència del TC i la previsió d’un estan- cament de la construcció. Els comptes preveuen l’increment de l’2,5% del sou dels treballadors públics.

Els millors pressupostos que podíem tenir en el context actual, tenint en compte que el pressupost és un punt de partida, viu, amb capacitat d’adaptar-se, i més en aquest any electoral. Preservem el model de poble, millorem la qualitat de vida, l’espai públic, garantim la seguretat ciutadana, apostem per la cultura, pel poble educador i acostem l’Ajuntament al poble.

Editorial Plaça de la Vila, núm. 3

Skip to content