Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > L’Ajuntament posa en marxa, amb el suport de l’AMB, el projecte Tiana Control
Tràmits en línia des d'un ordinador portàtil

La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern defineix el bon govern com “els principis, les obligacions i les regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l’Administració, i els principis ètics i les bones pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs de l’Administració, els càrrecs directius i la resta de personal al servei de l’Administració, amb l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat, i amb garantia de retiment de comptes”.

Un govern transparent és aquell que proporciona informació sobre el que està fent, sobre els seus plans d’actuació, les seves fonts de dades i sobre el que pot ser considerat responsable enfront de la societat. Això fomenta i promou la rendició de comptes de l’administració davant la ciutadania i un permanent adequat control social.

La transparència és doncs un instrument necessari per controlar i avaluar l’actuació de l’Administració, especialment la utilització dels recursos públics, i permet una òptima participació efectiva de la ciutadania en els assumptes públics, així com l’exercici dels drets de les persones. Tot plegat, constitueix una peça clau per a garantir la confiança ciutadana en les institucions públiques, així com una eina imprescindible per a lluitar contra la corrupció i assolir unes institucions públiques èticament exemplars i íntegres.

És en aquest sentit que al llarg del darrer any el govern de l’Ajuntament de Tiana, amb el suport de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha desenvolupat el projecte “TIANA CONTROL “Reforcem la transparència, la rendició de comptes i la innovació digital a l’Ajuntament de Tiana. Acostem la gestió pública a la ciutadania de Tiana.”. La subvenció atorgada per l’AMB va aprovar el projecte presentat per l’Ajuntament i va atorgar una subvenció dotada de 40.980,85 € que ha permès la creació d’eines per a la millora de la transparència municipal com: la nova web, més intuïtiva pensada per a respondre les necessitats del ciutadà, el sistema de dades obertes, el visor de pressupostos i contractació o la bústia ètica, entre d’altres.

Skip to content